Vi bør udvide boligjobordningen for at fremme kvinders løn- og karriereudvikling

Det begrænser kvinders løn- og karrieremuligheder, at familiefædre pendler mere end mødrene. Men en udvidet boligjobordning kan være med til at udviske kønsforskellene.

07. maj 2020

hjemmearbejde

Af Nanna Simone Jensen, politisk konsulent i Lederne. Bragt på Altinget.dk den 7. maj 2020

I gennemsnit arbejder familiefædre 25,5 kilometer fra deres bopæl, mens mødrene kun har 17,4 kilometer til arbejde. Det giver en forskel på otte kilometer hver vej – eller 16 kilometer i alt hver eneste arbejdsdag. Det viser den seneste opgørelse fra Danmarks Statistik for afstanden mellem hjem og arbejdsplads for forældre i børnefamilier.

Tallene er imidlertid ikke et udtryk for, at mødrene ikke gider den ekstra transporttid. De er derimod et udtryk for, at kvinderne i højere grad end mændene tager hånd om børn og hjem og derfor oftere end mændene træffer beslutninger, som understøtter familielivet – som fx at afholde sig fra lange afstande til jobbet. Men det kan desværre også holde dem tilbage i karrieren.

I dag arbejder langt flere kvinder end mænd på deltid. Og kvinder tjener generelt mindre end mænd, hvilket også gælder de kvindelige ledere. Samtidig mener markant færre kvinder end mænd, at et lederjob er foreneligt med et familieliv. Det skal vi have lavet om på, hvis vi skal se flere kvinder forfølge en lederkarriere i dansk erhvervsliv.

Vi har som samfund en klar interesse i at fremme kvinders karriere og i særdeleshed kvindelige ledere, så vi får alle talenter bedst muligt i spil på det danske arbejdsmarked til gavn for vores konkurrenceevne

Nanna Simone Jensen, politisk konsulent i Lederne.

Skab bedre økonomisk mulighed for at købe hjælp i hjemmet

Derfor mener vi hos Ledernes Hovedorganisation, at man bør udvide boligjobordningen, så familier kan få større skattefradrag til køb af hjælp i hjemmet. Det bør være muligt, at hver voksen i husstanden skal kunne trække 40.000 kr. fra i skat til serviceydelser derhjemme og fradraget bør øges til 50 procent fra de nuværende 26 procent. Derudover bør fradraget straks trækkes fra i prisen på ydelsen og ikke først gives i forbindelse med skatteopgørelsen.
 
Det vil gøre det mere attraktivt at købe hjælp i hjemmet og dermed aflaste børnefamilierne, så begge forældre har bedre mulighed for at gøre karriere. Det vil betyde, at kvinderne, som i dag tager den største tørn i hjemmet, vil få mere tid til at pendle længere og dermed øge sandsynligheden for at få et mere vellønnet job med bedre karriereudsigter.
 
Det er naturligvis op til de enkelte kvinder og familier i hvilket omfang, de ønsker at prioritere familie, løn og karriere. Men vi har som samfund en klar interesse i at fremme kvinders karriere og i særdeleshed kvindelige ledere, så vi får alle talenter bedst muligt i spil på det danske arbejdsmarked til gavn for vores konkurrenceevne. Her gælder det først og fremmest om at skabe de bedst mulige rammer for småbørnsforældre i starten af deres karriereforløb, så vi mindsker den skævvridning mellem mænd og kvinders karriereudvikling, som vi ser afspejlet i statistikkerne. Her er det helt oplagt at udvide boligjobordningen.

Kontaktoplysninger

Diana Bergenser
Diana Bergenser
Presse- og analysekonsulent
Mobil: 2399 4962
E-mail: dib@lho.dk
Nanna Simone Jensen
Nanna Simone Jensen
Politisk konsulent
Mobil: 4016 3274
E-mail: nsj@lho.dk