Mit Lederne

VEU-trepart bør have fokus på digitalisering og grøn omstilling

VEU-trepart bør have fokus på digitalisering og grøn omstilling

Efteruddannelse og kompetenceudvikling er en afgørende forudsætning for, at den grønne og digitale omstilling lykkes de kommende år - og det gælder også for højtuddannede medarbejdere og ledere, lyder det fra Ledernes chef for public affairs.

10. maj 2022

Det offentlige tilbud af efter- og videreuddannelser skal op i gear, så det kan matche de store udfordringer, som danske virksomheder og ledere står over for i de kommende år. Det er derfor overordentligt vigtige trepartsforhandlinger om voksen- og efteruddannelser (VEU), der venter forude.

Efteruddannelse og kompetenceudvikling er en afgørende forudsætning for, at den grønne og digitale omstilling lykkes de kommende år. Derfor skal der til forhandlingerne være fokus på at udbrede kompetenceudvikling inden for den grønne og digitale omstilling ikke blot til ufaglærte, men også til medarbejdere med videregående uddannelser og ledere, så hele arbejdsstyrken er klædt på til at sætte bæredygtighed og grøn omstilling på dagsordenen i virksomhederne.

En undersøgelse foretaget af Lederne i november 2021 viste, at 34 procent af lederne mangler kompetencer til at honorere eksterne krav til den grønne omstilling, ligesom 47 procent af de adspurgte ledere ikke oplever at få tilstrækkelig videreuddannelse og kompetenceudvikling, til at kunne sikre grøn omstilling i virksomhederne.

Vi kommer næppe uden om, at der er brug for en justering af økonomiske ressourcer, hvis vi skal lykkes.

Berit Toft Fihl
Chef for public affairs i Lederne.

Det er desværre alvorlige tal, der kalder på handling. For lederne har en nøglerolle i at sikre de grønne og digitale transformationer i virksomhederne, og er de ikke klædt på, lykkes vi ikke med at komme i mål, og så har lederne heller ikke blik for at løfte medarbejdernes kompetencer til den grønne rejse.

Gennem de seneste årtier har det været skiftende regeringers højeste ønske at hæve uddannelsesniveauet på arbejdsmarkedet, og det er mere end lykkedes. Det betyder også, at den offentlige indsats på VEU-området fremadrettet i højere grad også skal målrettes kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere med en videregående uddannelsesbaggrund.

Lederne mener, i lighed med Reformkommissionens nylige anbefaling, at man bør øge taxameteret til videregående VEU for at understøtte den store samfundstransformation, som vi ser ind i. Et forhøjet taxameter giver de videregående uddannelsesinstitutioner - erhvervsakademier, professionshøjskoler og universiteter - et reelt incitament til at udbyde efter- og videreuddannelse, og for Lederne er et mere synligt og fleksibelt VEU-system på alle niveauer afgørende.

Samtidig bør der være mere fleksible rammer for samarbejder mellem videregående uddannelsesinstitutioner og private udbydere for at sikre, at ledere og medarbejdere altid kan finde de rette varer på hylderne, som er målrettet de konkrete behov, fx kompetencer til at udarbejde klimaregnskab eller viden og indsigt i nye krav til bæredygtighedsrapportering.

Vi står over for en spændende ny tid med oceaner af muligheder, men samtidig en tid, hvor vi alle udfordres på vores kompetencer, både medarbejdere og ledere. Den udfordring skal vi gribe som samfund, men vi kommer næppe uden om, at der er brug for en justering af økonomiske ressourcer, hvis vi skal lykkes.

Pressekontakt

Morten_Bonde_Pedersen_mini_1
Morten Bonde Pedersen
Pressekonsulent
Mobil: 2948 4086
E-mail: mpe@lederne.dk