Uvis­hed er gift for øko­no­mi­en - for­læng hjæl­pe­pak­ker­ne

Flere end 150.000 danskere er sendt hjem fra arbejde. De får stadig løn og er ikke opsagte. Det kan de takke den statslige lønkompensationsordning for.

05. maj 2020

Af Niklas Praefke, cheføkonom i Lederne. Bragt i Børsen og på borsen.dk den 5. maj 2020.

Ordningen betyder, at arbejdsgiver hver måned bliver kompenseret af staten og modtager op til 30.000 kroner for hver enkelt hjemsendte medarbejder. Det er en helt nødvendig løsning, hvis vi skal afbøde slagene fra coronakrisen. Problemet er bare, at ordningen indtil videre kun gælder til den 8. juli. Hvad der sker derefter, kan de mange hjemsendte og deres arbejdsgivere kun gisne om. Bliver de sendt på sommerferie med en fyreseddel?

Uvished er som bekendt gift for økonomien. Derfor gælder det om hurtigst muligt at få forlænget hjælpepakkerne, gerne til og med august – så det følger forbuddet mod store forsamlinger.

Niklas Praefke, cheføkonom i Lederne

Uvished er som bekendt gift for økonomien. Derfor gælder det om hurtigst muligt at få forlænget hjælpepakkerne, gerne til og med august – så det følger forbuddet mod store forsamlinger. I samme ombæring er der brug for at se hjælpepakkerne igennem. Det giver ikke mening, at timelønnede kan blive kompenseret med 90 procent af lønnen, mens funktionærer må nøjes med 75 procent.

Og så rækker loftet på 30.000 kroner i lønkompensation ikke langt for f.eks. specialister, der ofte får mere end det dobbelte i løn. Det er sure penge, virksomhederne i disse måneder må betale for at toppe op på lønnen til dygtige medarbejdere, der går hjemme. Og det er penge, som virksomhederne ikke altid har råd til at betale, når indtægterne udebliver.

Alternativet er at skrive fyresedler, men så risikerer medarbejderne og deres viden at gå tabt for virksomhederne – samtidig med at en afskedigelse naturligvis vil være et kæmpe personligt tab for den medarbejder, det går ud over. Hvis vi med andre ord ikke udviser rettidig omhu nu ved at forlænge og forbedre ordningerne, så kan de første hjælpepakker hurtigt vise sig at være spildte, og i værste fald kan vi risikere, at de mere end 150.000 personer på lønkompensation skal lægges oveni de 50.000 personer i ledighedskøen.

Giv familierne bedre råd til rengøring og håndværkere

Når økonomien skal i gang igen efter coronakrisen, bør vi give skatterabat til familier, der hyrer rengøringshjælp eller håndværkere i hjemmet.

Kontaktoplysninger

nip
Niklas Praefke
Cheføkonom
Telefon: 2428 2452
Mail: nip@lho.dk
Morten_Bonde_Pedersen_mini_1
Morten Bonde Pedersen

Pressekonsulent
Mobil: 2948 4086
E-mail: mpe@lho.dk