Unge skal lære at sige fra over for sexchikane

Det er for sent først at tale om sexchikane og sexisme, når unge begynder på deres første arbejdsplads.

28. september 2020

- Af Berit Toft Fihl, politisk chef i Ledernes Hovedorganisation. Bragt i Politiken den 28. september 2020.

Unge skal lære at sige fra over for sexchikane - debatindlæg

Der skal slet ikke være tvivl om, at sexchikane og sexisme er fuldstændig uacceptabelt.

Det gælder, uanset hvor det foregår, hvad enten det er på arbejdspladsen, på uddannelsesinstitutionen, på de sociale medier eller i bylivet.

Men skal seksuel chikane for alvor bekæmpes, er det ikke nok kun at slå hårdt ned på krænkerne og diskutere, hvordan vi bedst forhindrer sexisme og sexchikane.

For medmindre vi skal ende i et overvågningssamfund, hvor mænd og kvinder ikke kan sidde i rum sammen uden opsyn, kan vi nok desværre aldrig undgå, at nogle hensynsløse typer har svært ved at acceptere, respektere og forstå andres grænser.

Derfor er der behov for, at vi også får sat fokus på at give de unge redskaber og viden, som gør dem i stand til at sige fra eller bede om hjælp; og det skal de have allerede i en tidlig alder. Især når vi ved, at det oftest er netop de unge, der bliver udsat for seksuel chikane.

Skal seksuel chikane for alvor bekæmpes, er det ikke nok kun at slå hårdt ned på krænkerne.

Berit Toft Fihl, politisk chef i Ledernes Hovedorganisation.

Den læring, mener vi, skal begynde allerede i folkeskolen, hvor alle piger og drenge skal lære, at der ikke er nogen skam forbundet med at sige fra, hvis man bliver udsat for krænkende opmærksomhed.

De skal lære, at ingen har ret til at antaste seksuelt og overskride andres grænser.

Derfor mener vi hos Lederne, at regeringen med fordel kunne bede Sex & Samfund udarbejde undervisningsmateriale til folkeskolen, så alle unge bliver klædt på til at sige fra over for seksuel chikane samt vide, hvad man konkret kan gøre i sådanne situationer.

Sex & Samfund har lanceret undervisningsmateriale om flirt, sex, grænser og normer i 2019; dog kun for 9. og 10. klasse og ikke som en del af Uge Sex-pakkerne.

Det kunne med fordel udbredes til de øvrige klassetrin og ville være uden større meromkostninger, da Sex & Samfund i forvejen er ude på folkeskolerne i uge 6, og materialet derfor blot skal tilpasses til mellemtrin og udskoling.

Et sådant tiltag vil kunne være med til at hjælpe fremtidens arbejdskraft til at sige fra og dermed sætte gang i en tiltrængt kulturændring og ruste de unge endnu bedre til at håndtere krænkende situationer.

Kontaktoplysninger

Diana Bergenser

Diana Bergenser
Presse- og analysekonsulent
Mobil: 2399 4962
E-mail: dib@lho.dk

Berit Toft Fihl
Berit Toft Fihl
Chef for public affairs
Mobil: 2428 2453
E-mail: btf@lho.dk