Ulige arbejdsfordeling i hjemmet bremser kvinders karriereudvikling

Selvom vi skriver 2021, er der ikke lige arbejdsfordeling i hjemmet. Det skal der laves om på, så vi får den praktiske logistik ud af kvindernes karriereligning.

28. april 2021

- Af Nanna Simone Jensen, politisk konsulent i Lederne. Bragt i Berlingske den 28. april 2021.

For nyligt bragte Berlingske en artikel om en undersøgelse foretaget blandt Djøfs medlemmer, der viste, at kvinderne generelt har taget den største tørn i forhold til børnepasning og hjemmeskole under coronakrisen.

I undersøgelsen svarer hver tredje kvinde, at hun – samtidig med at skulle passe jobbet – primært har været den, der stået for børnepasning og hjemmeskole, mens det samme kun gør sig gældende blandt 13 procent af mændene.

Det tal er desværre ikke særligt overraskende. For nyligt gennemførte YouGov for Lederne en befolkningsundersøgelse blandt godt 1.500 erhvervsaktive danskere, der viste præcis det samme. Nemlig at kvinderne er dem, som laver mest i hjemmet, både i forhold til børnepasning og hjemmeskole, men også i forhold til rengøring, tøjvask, madlavning, indkøb osv. – uagtet om der er corona eller ej.

Den skæve arbejdsfordeling spænder ben for kvinders karriereudvikling. Når kvinderne i mange tilfælde stadig er primus motor i hjemmet, så kommer deres beslutninger om job og karriere også til at tage mere hensyn til familielivet og den dertilhørende logistik end mændenes. Det skal der laves om på.

Vi ved fra undersøgelser, at jo længere orlov fædrene tager, jo oftere deles forældrene om fx aflevering og afhentning af børn samt barnets sygedage. Mon ikke det også vil smitte af på de øvrige poster i hjemmet?

Nanna Simone Jensen, politisk konsulent i Lederne.

Den praktiske logistik skal ud af karriereligningen

Hos Lederne foreslår vi, at det skal gøres mere attraktivt at købe sig til hjælp i hjemmet. Det vil aflaste børnefamilierne, så begge forældre har bedre mulighed for at gøre karriere.

Forhøjelsen af servicefradraget i boligjobordningen var et skub i den rigtige retning, men det kan gøres endnu bedre. Fradraget skal være højere og skal kunne trækkes direkte fra regningen. Der er også brug for bedre muligheder for bruttolønsordninger og fx tilbyde betaling af rengøring, børnepasning og andre huslige pligter som et personalegode.

Men disse tiltag kan ikke gøre det alene. For tallene afspejler også en kultur, hvor kvinder stadig i højere grad end mænd anses og agerer som omsorgsperson og hovedansvarlig for hjemmet.

Hvis vi skal opnå mere ligestilling på hjemmefronten til gavn for kvinders karriereudvikling, så skal mændene på banen allerede fra familieforøgelsens start. Her spiller barselsorloven en vigtig rolle.

Der er behov for, at forældre deler barslen mere lige. Vi ved fra undersøgelser, at jo længere orlov fædrene tager, jo oftere deles forældrene om fx aflevering og afhentning af børn samt barnets sygedage. Mon ikke det også vil smitte af på de øvrige poster i hjemmet?

Derfor har Lederne tidligere foreslået, at de 32 ugers forældreorlov med offentlig betalte barselsdagpenge deles lige mellem forældrene, så mændene tilskyndes til at tage mere af forældreorloven.

Det vil gavne fædrene, som får en stærkere tilknytning til deres børn, mens også være et vigtigt skridt på vejen henimod at fjerne nogle af de barrierer, der er for, at flere kvinder gør karriere og fx bliver ledere.

Kontaktoplysninger

Diana Bergenser
Diana Bergenser
Presse- og analysekonsulent
Mobil: 2399 4962
E-mail: dib@lho.dk
Nanna Simone Jensen
Nanna Simone Jensen
Politisk konsulent
Mobil: 4016 3274
E-mail: nsj@lho.dk