Udflytning af uddannelser kan give færre og dårligere kandidater

Regeringens plan om at reducere 10 procent af studiepladserne i de store byer og tvangsflytte pladserne til andre dele er landet risikerer at begrænse antallet af højtkvalificeret arbejdskraft til de danske arbejdspladser. 

16. juni 2021

-Af Bodil Nordestgaard Ismiris, adm. direktør i Lederne. Bragt i Jyllands-Posten den 16. juni 2021.

Regeringen har en rigtig og sund ambition om at skabe mere liv og vækst i hele landet. Den støtter vi i Lederne fuldt ud, men desværre går regeringen galt i byen, når den nu vil føre ambitionen ud i livet ved at reducere 10 procent af studiepladserne i de fire største byer og tvangsflytte pladser til andre dele af landet. Som Danmarks største lederorganisation har vi en meget stærk interesse i, at lederne på danske arbejdspladser altid kan få tilstrækkeligt med højtkvalificeret arbejdskraft, og det kan regeringens udspil desværre besværliggøre.

Konsekvensen af at reducere studiepladser i de store byer kan betyde færre uddannede inden for områder med høj efterspørgsel efter kandidater som eksempelvis it-uddannelserne og ingeniøruddannelserne. Det er nemlig en helt urealistisk forventning, at de unge automatisk søger den samme uddannelse i en anden by, hvis de ikke kan komme ind i de største byer. De unge søger derimod naturligt mod storbylivet og vælger også uddannelse efter det studiemiljø, som følger med. Det er derfor helt afgørende, at regeringen og Folketinget i de videre forhandlinger om udspillet dropper reduktionen af studiepladser i storbyerne inden for områder, hvor der er mangel på arbejdskraft. Disse uddannelser har vi simpelthen ikke råd til at gamble med.

 

Konsekvensen af at reducere studiepladser i de store byer kan betyde færre uddannede inden for områder med høj efterspørgsel efter kandidater som eksempelvis it-uddannelserne og ingeniøruddannelserne

Bodil Nordestgaard Ismiris, adm. direktør i Lederne

Dertil kommer, at dansk erhvervsliv er helt afhængig af, at vi ikke blot uddanner tilstrækkeligt mange med de rette kompetencer, men at de også er så dygtige som overhovedet muligt, så vi kan klare os bedst muligt i den internationale konkurrence. Derfor skal vi som samfund satse benhårdt på at have universitetsuddannelser og forskningsmiljøer af den allerhøjeste kvalitet, hvor de dygtigste forskere, undervisere og studerende er samlet. Og det gambler regeringen desværre også med, når den vil reducere antallet af studiepladser i de store byer. I et lille land som Danmark er der grænser for, hvor meget vi kan sprede de længerevarende uddannelser ud, uden at det skader kvaliteten. Og vi ved fra tidligere uddannelsesudflytninger, at det er utrolig svært at skabe bæredygtige uddannelsesmiljøer med tilstrækkelig høj kvalitet.

Universiteterne har allerede mulighed for at etablere relevante studiepladser de steder, hvor det giver mening for både studerende og erhvervslivet, og de hidtidige erfaringer viser, at de er gode til at bruge den mulighed. Syddansk Universitet (SDU) med base i Odense er et godt eksempel. Mere end 20 procent af de studerende, der starter på en lang videregående uddannelse på SDU, læser nemlig på campusser uden for Odense – i Esbjerg, Kolding, Sønderborg og Slagelse. Det giver en langt bedre ledelsesmæssig styring, frem for at man forsøger at løse regional udvikling med centralt styret uddannelsespolitik.

Kontaktoplysninger ved pressehenvendelser

Jesper Melgaard
Jesper Melgaard
Pressechef
Mobil: 2769 4569
E-mail: jem@lho.dk