Udflytning af uddannelser fører ikke automatisk til bredere søgning

Når unge skal vælge deres uddannelse, er det ikke kun selve uddannelsen, der tæller. Mange unge vælger også uddannelse efter det studiemiljø, der følger med. Derfor er det blåøjet at tro, at de studerende pr. automatik vil følge med, hvis man flytter uddannelserne ud fra de store byer. Og det kan på sigt betyde færre uddannede inden for områder med stor mangel på arbejdskraft. 

24. juni 2021

- Af Christina Laugesen, uddannelsespolitisk chef i Lederne. Bragt på Altinget.dk den 24. juni 2021
 
Den seneste tid har vi set flere kritiske røster fra ledelserne på både universiteter, professionshøjskoler og erhvervsakademierne om regeringens planer om udflytning af uddannelser – og hos Lederne deler vi desværre bekymringerne. 

Ambitionen med at udflytte mange uddannelser fra storbyerne handler blandt andet om at kunne rekruttere den relevante arbejdskraft i hele landet. Ambitionen er rigtig god, og hos Lederne støtter vi den til fulde. Men den løses desværre ikke ved, at man fra centralt hold vælger at reducere antallet af studiepladser i storbyerne. Ved at udflytte bestemte uddannelser risikerer man nemlig at få både færre og dårligere uddannede inden for de områder, hvor vi virkelig har brug for flere uddannede som fx på velfærdsområdet, i it- branchen og på en række af de tekniske og naturfaglige uddannelser. 

Når unge søger uddannelse, er selve uddannelsen nemlig ikke det eneste parameter, de søger på. Mange unge søger helt naturligt mod storbylivet og vælger derfor uddannelse efter det studiemiljø, som følger med at være studerende i storbyen. Det betyder, at de unge ikke nødvendigvis bare flytter med, hvis uddannelserne rykkes ud fra de store byer, og derfor bør man fra politisk hold droppe kravet om reduktion af studiepladser i de store byer, da det i værste fald kan ende med, at vi får færre kandidater. 

Samtidig ved vi fra tidligere uddannelsesudflytninger, at det er utrolig svært og dyrt at skabe bæredygtige uddannelsesmiljøer, hvis søgningen er begrænset. En reel bekymring set fra de studerendes perspektiv er derfor, at tvungne udflytninger kan føre til et forringet fagligt studiemiljø, fordi forskningsmiljøet bliver mindre, og som følge deraf et større frafald, hvis studiemiljøet bliver for småt. Af samme årsag er det vigtigt at have blik for at oprette udbud, hvor der er en rimelig forventning om fylde studiepladserne og sikre ledelseskraft og strategisk ledelse, når udbud flyttes ud. Og den ambition kan være svær at nå, når udflytningen ikke sker i et samarbejde med uddannelsesinstitutionerne og de lokale virksomheder og erhvervsdrivende. 

 

Det betyder, at de unge ikke nødvendigvis bare flytter med, hvis uddannelserne rykkes ud fra de store byer, og derfor bør man fra politisk hold droppe kravet om reduktion af studiepladser i de store byer, da det i værste fald kan ende med, at vi får færre kandidater

Christina Laugesen, uddannelsespolitisk chef i Lederne

Lad uddannelsesinstitutionerne løse opgaven selv

Skal vi sikre, at en bredere spredning af uddannelserne ikke samtidig skal koste på kvaliteten, innovationen og forskningssamarbejdet, så er det helt centralt, at vi lader uddannelsesinstitutionerne og det lokale erhvervsliv løse opgaven – eller som minimum være med til at skabe løsningen.

Mange steder gør uddannelsesinstitutionerne det allerede godt i dag. Syddansk Universitet er et godt eksempel, hvor mere end hver femte studerende læser på et campus uden for Odense i byer som Esbjerg, Kolding, Sønderborg og Slagelse. Det viser, at uddannelsesinstitutionerne allerede i dag har mulighed for og gør brug af at flytte uddannelser ud efter lokale behov og til steder, hvor det giver mening for de unge at studere. Det giver ledelsesmæssigt en lang bedre styring og en bedre kvalitet til gavn for både de unge og efterspørgslen på arbejdsmarkedet.

Løsningen er IKKE, at man forsøger at løse regional udvikling med central uddannelsespolitik. I stedet bør Folketinget satse på at skabe uddannelsesinstitutioner og forskningsmiljøer af den højeste kvalitet og lade erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner om at oprette nye uddannelser i områder, hvor der er oplagte behov og synergier. De strategiske samarbejder mellem institutionerne og det lokale erhvervsliv bør med andre ord understøttes, og fremfor at skære i uddannelsespladserne i de store byer bør der i stedet investeres i at skabe nye lokale udbud. På den måde kan erhvervsklynger med specialiseret kompetencebehov både løfte indholdet af uddannelserne, og lokale uddannelsespladser kan hjælpe med at sikre arbejdskraft til områdets virksomheder, når uddannelsen er i hus. Hos Lederne håber vi, at Christiansborg-politikerne tænker i de baner, når der skal forhandles en aftale på plads.

Kontaktoplysninger

Søren Kudahl
Søren Kudahl
Pressechef
Mobil: 2338 4211
E-mail: sku@lho.dk
Christina Laugesen
Christina Laugesen
Uddannelsespolitisk chef
Mobil: 2073 6075
E-mail: chl@lho.dk