Uddannelse i psykisk arbejdsmiljø

Ledere skal have viden om psykisk arbejdsmiljø, men løsningen på det stigende antal medarbejdere, der sygemeldes med stress, er ikke et krav om x antal dages uddannelse i psykisk arbejdsmiljø for alle ledere, lyder det fra chefkonsulent Signe Tønnesen fra Lederne.

03. august 2022

- Af Signe Tønnesen, chefkonsulent i Lederne. Kommentar i Berlingske den 3. august 2022.

Mads Samsing, næstformand i HK Danmark, foreslår i Berlingske 27. juli obligatorisk uddannelse i psykisk arbejdsmiljø for danske ledere.

Vi er enige i, at lederne har en helt central rolle i at forebygge og håndtere stress på arbejdspladserne. Vi er også enige i, at uddannelse af ledere er meget vigtigt, også når det handler om psykisk arbejdsmiljø. Og lederne er parate til at tage det ansvar på sig. Ifølge en nylig undersøgelse blandt 1.186 privatansatte ledere svarer 99 procent, at det er en ledelsesopgave at sikre trivsel blandt medarbejderne. Men løsningen på det stigende antal medarbejdere, der sygemeldes med stress, er ikke et krav om x antal dages uddannelse i psykisk arbejdsmiljø for alle ledere.

Når det handler om uddannelse af ledere, må udgangspunktet være, at ledere har forskellige erfaringer, styrker og kompetencer, ligesom de har forskellige rammer for deres arbejde og forskellige ønsker til og muligheder for uddannelse. Derfor skal ledere have let adgang til kvalitetssikret uddannelse, men ikke mødes af krav om »fluebenskurser«, der ikke matcher den enkelte leders behov.

Det er også vigtigt at pointere, at værdien af en uddannelse, der giver ledere bredt anvendelige ledelseskompetencer, er langt højere end deltagelse i et kursus løsrevet fra deres ledelsesopgaver og ikke tilpasset deres behov.


"Derfor skal ledere have let adgang til kvalitetssikret uddannelse, men ikke mødes af krav om »fluebenskurser«, der ikke matcher den enkelte leders behov."

Signe Tønnesen, Chefkonsulent hos Lederne

Arbejdsmarkedets parter, som inkluderer både Lederne og HK, blev så sent som i juni i år enige om, at det er vigtigt, at der fortsat er et stort fokus på at udbrede kendskabet til og værdien af at kompetenceudvikle ledere inden for psykisk arbejdsmiljø.

Ingen skal blive syge af at gå på arbejde, og derfor opfordrer vi også alle ledere og arbejdspladser til at prioritere indsatsen ift. psykisk arbejdsmiljø - som ikke kun handler om stress. Det handler om uddannelse af ledere, men det handler også om stresspolitikker, trivselsundersøgelser, fornuftig planlægning og organisering af arbejdet og et dagligt samarbejde, hvor medarbejderne også bidrager til det gode psykiske arbejdsmiljø. Det kan ske ved at etablere et miljø, hvor det er fuldt ud acceptabelt at sige fra over for belastninger som dem, Mads Samsing fortalte om i sit indlæg. Ledere har en nøglerolle, de skal have gode kompetencer, også inden for psykisk arbejdsmiljø, men uddannelse skal være et tilbud, ikke tvang.

Signe Tønnesen

Signe Tønnesen

Chefkonsulent
Mobil: 2428 2476
E-mail: smt@lho.dk