Trist 2020 har også gjort os klogere

Corona, corona, corona. Og tilsæt dertil triste eksempler på racisme og sexchikane. 2020 har virkelig været et trist og specielt år. Men det har også givet værdifulde erfaringer og debatter, som danske ledere og erhvervsliv kan tage med sig ind i 2021.

05. januar 2021

- Af Bodil Nordestgaard Ismiris, adm. direktør i Lederne. Bragt i Jyllands-Posten den 5. januar 2021.

2020 blev et år, som de fleste af os altid vil huske. Corona-pandemien satte det normale liv på pause, og vi fik indskrænket vores frihed på måder, som de fleste nulevende i den vestlige verden aldrig havde oplevet før. Derfor fyldte information og debat om alle aspekter af corona naturligvis rigtig meget i både medierne og vores samtaler med hinanden i årets løb.

Der var dog også et par andre triste temaer, som fyldte i debatten i årets løb. I sommer var det diskrimination og racisme i kølvandet på amerikaneren George Floyds brutale død. Og i efteråret var det sexchikane og sexisme efter en modig tale af værten Sofie Lunde under et tv-show.

Verden ville være et langt bedre sted, og 2020 ville have været et langt bedre år uden corona, racisme og sexchikane. Men når det er sagt, har jeg også en stærk tro på, at det triste 2020 har givet os værdifulde diskussioner og erfaringer, som danske ledere og dansk erhvervsliv kan tage med sig ind i 2021 og de kommende – forhåbentlig langt lysere – år.

Coronaen forvandlede med ét slag i marts flere hundredetusinde danskeres arbejdsplads fra kontoret med kollegerne til kontor- eller spisebordet på hjemmematriklen, hvor de kun så kollegerne på Skype, Teams, Zoom eller et helt fjerde online-mødested. For mange var det første bekendtskab med den slags digitale værktøjer, og mange medarbejdere og ledere var usikre på, hvordan det ville gå. Men de undersøgelser, som Lederne gennemførte blandt medlemmerne undervejs, viste rent faktisk, at tilfredsheden og produktiviteten under hjemmearbejdet var langt højere end forventet.

Men når det er sagt, har jeg også en stærk tro på, at det triste 2020 har givet os værdifulde diskussioner og erfaringer, som danske ledere og dansk erhvervsliv kan tage med sig ind i 2021 og de kommende år.

Bodil Nordestgaard Ismiris, adm. direktør i Lederne

Det betyder ikke, at hjemmearbejde og digitale møder fremover skal erstatte arbejdspladsen og de fysiske møder. Men vi har i løbet af corona-krisen høstet stor erfaring med, hvordan og hvornår hjemmearbejde og digitale møder fungerer godt for arbejdspladsen og for de enkelte medarbejdere.

Den megen debat og de mange folkelige manifestationer først i USA, men siden også i Europa og i Danmark, oven på George Floyds tragiske dødsfald var på en særdeles trist baggrund. Men det bør også bidrage til at skærpe erhvervslivets fokus på, hvor vigtigt det er, at virksomhederne har en kultur, hvor man behandler hinanden ordentligt og giver plads til alle talenter uanset farve eller etnicitet.

I kampen mod sexchikane kunne vi i Lederne glæde os over, at flere tusinde ledere i løbet af blot en uges tid skrev under på vores løfte om nultolerance over for sexchikane. Den tilkendegivelse er et vigtigt første skridt, men hvis vi skal lykkes med at komme uvæsenet til livs, kræver det en gennemgribende kulturændring på arbejdspladserne. Min klare oplevelse er heldigvis, at det store flertal af ledere er klar til at gå forrest og handle for at udrydde sexchikane fra danske arbejdspladser. På den led tror jeg fuldt og fast på, at 2020 til trods for alle genvordighederne har gjort de danske ledere klogere og i stand til at lede virksomhederne endnu stærkere – og gøre verden til et bedre sted – i 2021 og de kommende år.

Kontaktoplysninger ved pressehenvendelser

Jesper Melgaard
Jesper Melgaard
Pressechef
Mobil: 2769 4569
E-mail: jem@lho.dk