Trepartsaftalen er kommet godt fra start - men kampen fortsætter

Trepartsaftalen om voksen-, efter- og videreuddannelse er kommet fornuftigt fra start. Men den nationale platform for tilmelding til uddannelse halter stadig.

Af Thomas Christensen, Uddannelseschef i Lederne. Debatindlægget er bragt på Altinget.dk.

12. december 2018

I dag (torsdag d. 13/12/2018, red.) mødes parterne bag trepartsaftalen om voksen-, efter- og videreuddannelse i Beskæftigelsesministeriet til det første statusmøde om aftalen, godt et år efter at den blev indgået.

Og det forløbne år har gjort det endnu mere tydeligt, at der er behov for det løft af efteruddannelsesindsatsen, som ligger i trepartsaftalen. 

Der skal tænkes livslang læring målrettet erhvervslivets behov for alle medarbejdere og ledere, hvilket også er den tankegang, som gennemsyrer den netop indgåede aftale om fremtidens universitetsuddannelser.

Uddannelseschef i Lederne Thomas Christensen

Det bliver sværere at skaffe kvalificeret arbejdskraft
Ledernes medlemmer oplever dagligt, hvordan det på flere og flere områder bliver sværere at skaffe kvalificeret arbejdskraft, som er en reel barriere for nogle virksomheders vækst.

Derfor er det afgørende, at vi sikrer en løbende og målrettet opkvalificering af hele arbejdsstyrken i de kommende år.

Fra Ledernes side kommer vi til mødet med et grundlæggende positivt indtryk af aftalens start. De 81 punkter i aftalen er ganske vist stadig kun ved at blive implementeret, og målt på deltagelsen i VEU-uddannelser kan vi endnu ikke se en effekt. Men lovgrundlaget er stort set på plads, og de vigtige økonomiske incitamenter i aftalen er allerede indført.

Det lyder måske ikke af alverden for udenforstående, men er reelt godt gået af ikke mindst ministerierne på et komplekst område med rigtig mange regler og procedurer, der skal ændres.

LÆS OGSÅ: Lederforeningen i TDC (LTD) tilslutter sig Lederne

Elementer af aftalen, som halter
Der er dog også elementer af aftalen, hvor det halter lidt lige nu. Det gælder ikke mindst den aftalte nationale platform for tilmelding, hvor både virksomheder og ansatte kun har én indgang til at tilmelde sig.

Det er i Ledernes øjne afgørende for at fremme aktiviteten i VEU-uddannelserne, at alle udbudte kurser bliver synlige og nemt tilgængelige på den fælles platform, hvor al tilmelding også skal ske. Dér er vi slet ikke i dag, og det er ikke ambitiøst nok, når ministerierne før statusmødet har meldt ud til parterne, at tilmelding vil blive mulig på flere uddannelsesområder i 2019 og 2020.

Vi må absolut forvente, at tilmelding bliver muligt på alle uddannelser snarest muligt.

Behov for en ny trepartsaftale
Det første statusmøde giver også anledning til at overveje behovet for en ny trepartsaftale, der primært har fokus på medarbejdere og ledere med videregående uddannelser. Den nuværende aftale har jo primært fokus på ufaglærte og faglærte, og i Lederne mener vi, at vi i højere grad skal tage højde for, hvor hurtigt kompetencebehovet udvikler sig på det danske arbejdsmarked.

LÆS OGSÅ: Flere og flere over 70 år bliver på jobbet

Der er ingen – heller ikke med en videregående uddannelse – som alene med sin grunduddannelse er gearet til de næste 45 år på arbejdsmarkedet. Derfor skal der tænkes livslang læring målrettet erhvervslivets behov for alle medarbejdere og ledere, hvilket også er den tankegang, som gennemsyrer den netop indgåede aftale om fremtidens universitetsuddannelser.

Derudover ser vi i Lederne meget gerne, at en ny trepartsaftale om voksen-, efter- og videreuddannelse har særligt fokus på at udvikle iværksætter- og innovationskompetencer.

Vi har brug for nye idéer og nye virksomheder til at sikre fortsat vækst i Danmark.

Kontaktoplysninger

sku
Søren Kudahl
Pressechef
Mobil: 2338 4211
E-mail: sku@lho.dk

Morten_Bonde_Pedersen_mini_1
Morten Bonde Pedersen

Pressekonsulent
Mobil: 2948 4086
E-mail: mpe@lho.dk