Topchefer skal leve op til høje moralske standarder

Vi lever i en tid, hvor det at handle bæredygtigt bliver mere og mere afgørende for en virksomhed eller organisation. Det gælder på alle niveauer, og derfor bør toplederne være forberedte på en øget gennemsigtighed og nye standarder for, hvordan de bør opføre sig – både på jobbet og i privaten. 

01. marts 2022

-Af Bodil Nordestgaard Ismiris, adm. direktør i Lederne. Bragt i Jyllands-Posten den 1. marts 2022.  

Vi har i den senere tid set flere skandaleramte topledere blive presset væk fra posten i fuld offentlighed og har været vidner til, at man som topchef ikke kan trække en klar streg mellem det arbejdsmæssige og det private. Jeg er overbevidst om, at en medvirkende årsag er, at vi lever i en tid, hvor det at handle bæredygtigt bliver mere og mere afgørende for alle virksomheder og organisationer. Og det betyder også en klar tendens til øget transparens. Der stilles langt større krav til ordentlighed i alle aspekter, og både virksomheden og toplederen skal vænne sig til, at der hurtigt kan komme offentligt spot på, hvad de siger, og hvordan de opfører sig både i arbejdslivet og det mere private.

Derfor bør topledere forberede sig på, at de i langt større udstrækning skal kunne stå offentligt på mål for deres gøren og laden. Hvis man opfører sig selvtilstrækkeligt uden omtanke for helheden eller andre interessenter, involverer det i dag en betydelig risiko, som ikke bare kan klappes af på de interne linjer. Det er ikke bare en sag, man bare lige kan klare med bestyrelsen, hvilket anklager om blandt andet greenwashing og sexchikane også har vist os de senere år. 

Samtidig er der ingen tvivl om, at disse sager er nemmere at se klart og nøgternt udefra. De topledere, som står i et stormvejr omkring deres egen person, er også bare mennesker, som har alle mulige følelser i spil og ofte vil føle, at de bliver behandlet uretfærdigt i medierne og i den offentlige debat. Og de var jo heller ikke blevet topledere, hvis de ikke kunne modstå et pres. 

Jeg er sikker på, at både tendensen mod transparens og det stærkt øgede fokus på bæredygtighed i alle aspekter af en virksomheds virke vil betyde endnu større krav til topcheferne fremover

Bodil Nordestgaard Ismiris, adm. direktør i Lederne

Det kræver stor selvdisciplin og mental styrke at være topleder, fordi der med lederprivilegier også følger en risiko for magtfuldkommenhed og selvoptagethed. Når en topleder har manifesteret sin position gennem flere år, kan der opstå ”blinde pletter”. Man risikerer at få sværere ved at se menigmands perspektiv, fordi man bliver vant til, at folk kigger på én som den, der sætter retning og tegner butikken. 

Det kan sætte realitetssansen under pres og gøre det svært at slippe taget i magten. Og netop derfor er det en sund egenskab at kunne tvivle og alt for farligt at være for skråsikker. Vi ledere bør med jævne mellemrum vende blikket indad, være selvkritisk og hele tiden overveje, hvordan vi kan gøre det bedre som ledere.  

Jeg er sikker på, at både tendensen mod transparens og det stærkt øgede fokus på bæredygtighed i alle aspekter af en virksomheds virke vil betyde endnu større krav til topcheferne fremover. Det gælder både i udvælgelsen af dem, og hvis de rammes af personsager. Hvad angår det sidste, er det naturligvis bestyrelsens rolle at have helikopter-perspektivet på, hvad der er i virksomhedens bedste interesse. Det betyder absolut ikke, at topchefer skal hældes ud for et godt ord. Det kan ingen være tjent med. Men det er bestyrelsens rolle og pligt at veje fordelene ved at holde fast i topchefen op imod de ulemper og risici, det vil betyde for virksomheden.

Kontaktoplysninger

Anders Hvass
Anders Hvass 

Konstitueret pressechef
Mobil: 2545 6427
E-mail: ahv@lederne.dk