Tilbagetrækning sker oftere af lyst end af nød

Seniorer, der kan og vil arbejde, skal have bedre muligheder for at blive på arbejdsmarkedet, mens nedslidte skal have bedre muligheder for at trække sig tilbage.

Af Henrik Bach Mortensen, Direktør i Lederne. Debatindlægget er bragt på Altinget.dk.

06. marts 2019

Seniorerne er en uundværlig arbejdskraft på danske virksomheder og i det offentlige, og sådan vil det være i mange år fremover. Derfor skal vi blive bedre til at indrette arbejdspladserne, så seniorerne har incitament til at blive i job.

Heldigvis er der flere og flere ældre, der bliver på arbejdsmarkedet. Andelen af de 67-årige, som arbejder, er fordoblet på 15 år, viser de nyeste tal fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, Vive. I 2002 arbejdede ti procent som 67-årige, mens andelen i 2017 var 19 procent. Det er glædeligt.

Glædeligt er det også, at de, som vælger at trække sig tilbage, oftere gør det af lyst end af nød. 45 procent svarer ifølge Vive-undersøgelsen, at de er "lokket" ud af arbejdsmarkedet af gunstig økonomi eller familie- eller fritidsrelaterede forhold.

De aktuelle forslag om at erstatte den kendte tilbagetrækningsmodel med nye, mere omfattende rettigheder til særlige gruppe, vil ikke hjælpe de nedslidte.

Direktør i Lederne Henrik Bach Mortensen

Til sammenligning har 31 procent trukket sig grundet arbejdspres eller dårligt helbred, viser de seneste tal fra 2017. Ti år tidligere var det 40 procent, der følte sig tvunget ud af arbejdsmarkedet.

Seniormedarbejdere på arbejdsmarkedet
Hvis vi skal holde på seniormedarbejderne, må vi dels finde frem til, hvad der motiverer dem til at blive. Er det eksempelvis fleksible arbejdstider, mulighed for at gå ned i tid, eller er det tilbud om at skifte mellem forskellige arbejdsfunktioner?

Dels skal vi finde løsningen for de mange, der ikke fik en længere uddannelse, og som er udfordret af strukturelle ændringer på arbejdspladserne. Hvordan får vi dem reelt omskolet eller omplaceret og givet spændende jobs

Og endelig skal vi hjælpe dem, som er i risiko for at måtte trække sig fra arbejdsmarkedet på grund af dårligt helbred og eller nedslidning. Vi skal sørge for, at de får en hurtig afklaring. Kan de hjælpes ind i et andet job, eller skal de på en førtidspension eller seniorførtidspension?

Sporskifteordning
Desværre er seniorførtidspensionsordningen slet ikke blevet brugt i det omfang, man forventede. Derfor er der brug for at revidere ordningen, så reelt nedslidte seniorer hurtigt, og uden unødvendig eller langvarig sagsbehandling, kan få tilkendt førtidspension eller seniorførtidspension.

Derudover skal vi satse meget mere på at hjælpe mennesker over i anden beskæftigelse, hvis de er ved at blive nedslidte. De skal have bedre muligheder for at skifte spor, mens de kan. Det kan blandt andet ske gennem den sporskifteordning, som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har lanceret.

Ny model hjælper ikke
Til gengæld vil det være hasardspil at håndtere problemerne med nedslidning ved at ofre folkepensionen i den form, vi kender den, nemlig som et velfærdsgode, der er fælles for alle uanset deres baggrund på arbejdsmarkedet.

De aktuelle forslag om at erstatte den kendte tilbagetrækningsmodel med nye, mere omfattende rettigheder til særlige grupper, vil ikke hjælpe de nedslidte. I stedet vil de indeholde alvorlige elementer af tilfældighed og vil indebære udstrækning af retten til folkepension til mange flere og tidligere. Samtidig vil den alvorligt svække den hårdt tilkæmpede holdbarhed i dansk økonomi.

Kontaktoplysninger

sku
Søren Kudahl
Pressechef
Mobil: 2338 4211
E-mail: sku@lho.dk

hbm
Henrik Bach Mortensen

Direktør
Mobil: 2491 9957
E-mail: hmo@lho.dk