Tidlig pension skal ikke være forbeholdt bestemte grupper

Nedslidte mennesker skal kunne komme på pension, når helbredet ikke tillader at arbejde mere. Men det skal afhænge af en konkret vurdering af den enkelte person og ikke være forholdt bestemte faggrupper.

Af Henrik Bach Mortensen, Direktør i Lederne. Indlægget blev bragt i Avisen Danmark, som udkommer med en række jysk/fynske aviser, den 23. oktober 2019.

23. oktober 2019

I den seneste tid har to fagforbund meldt sig markant på banen som tilhængere af tidlig folkepension til bestemte grupper. Mens FOA satte konkrete brancher på deres hidtidige støtte til differentieret folkepension – hvor deres egne medlemmer naturligt nok var nogle af dem, som FOA vil tilgodese – var det noget mere overraskende, at formanden for det største akademikerforbund, DJØF, støttede, at et bestemt antal år på arbejdsmarkedet skal udløse en tidlig folkepension. Vel at mærke en tidlig pension, som de absolut færreste af hans egne medlemmer vil få ret til.

I Lederne er vi tilhængere af, at nedslidte mennesker – uanset faggruppe og antal år på arbejdsmarkedet – kan komme på pension, når helbredet ikke er til at arbejde mere. 

Henrik Bach Mortensen, Direktør i Lederne

Man må give DJØF-formanden, at det er uegennyttigt, men det betyder nu ikke, at synspunktet er rimeligt. For hvorfor skal nogle bestemte grupper, som har arbejdet i en bestemt branche eller været et bestemt antal år på arbejdsmarkedet have en særlig ret til tidlig pension? Der er jo heldigvis mange seniorer – også i de grupper – som har et godt helbred og sagtens kan arbejde længere. Hvorfor skal vi så pludselig som samfund signalere, at de da vist hellere må se at gå på pension?

Både dansk erhvervsliv og det danske samfund har jo de senere år profiteret enormt af, at mange flere bliver ved med at arbejde, efter de både er fyldt 60, 65 og 70 år. Faktisk er det den markant stigende beskæftigelse blandt de ældre aldersgrupper (og udlændinge), som har holdt den samlede beskæftigelse oppe – og dermed sikret, at vi har kunnet holde liv i opsvinget i Danmark. Det skal vi da ikke sætte over styr ved en folketings-beslutning om, at bestemte grupper må formodes at være nedslidte og gå tidligere på pension end andre. 

LÆS OGSÅ: Det går lige så godt - spænd nu ikke ben for seniorerne

I Lederne er vi tilhængere af, at nedslidte mennesker – uanset faggruppe og antal år på arbejdsmarkedet – kan komme på pension, når helbredet ikke er til at arbejde mere. Men det skal afhænge af en konkret og objektiv vurdering af den enkelte person. Tidlig pension skal ikke forbeholdes bestemte grupper. Eksempelvis DJØF-formandens medlemmer kan altså også blive fysisk eller psykisk nedslidt, selv om de har arbejdet færre år end en ufaglært. Og så skal de naturligvis kunne gå på tidlig pension. Det er kun ret og rimeligt.

Kontaktoplysninger

sku
Søren Kudahl
Pressechef
Mobil: 2338 4211
E-mail: sku@lho.dk

hbm
Henrik Bach Mortensen

Direktør
Mobil: 2491 9957
E-mail: hmo@lho.dk