Sundhedspersonale skal rådgive ledere om syge ansatte

Ledere mangler sundhedspersonale at rådføre sig med, når ansatte bliver syge. Samtidig gør praktiserende læger ikke nok for at hjælpe sygemeldte tilbage i jobbet.

Af Lars Andersen, Arbejdsmiljøchef i Lederne. Debatindlægget er bragt på Altinget.dk.

21. februar 2019

Regeringen vil med sundhedsreformen skabe flere og bedre sundhedstilbud tættere på borgerne. Det skal blandt andet ske ved at styrke samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og de praktiserende læger.

Det er der brug for. Men hvis vi for alvor skal høste gevinsterne ved at have et sammenhængende og effektivt sundhedsvæsen, er vi nødt til at tænke arbejdspladserne med.

Mange ledere mangler viden om, hvilke tilbud kommunen har til sygemeldte, og hvad mulighederne er for at hjælpe den syge tilbage i arbejde.

Arbejdsmiljøchef i Lederne Lars Andersen

Sygemeldinger kan undgås
Vi kan nemlig skåne danskerne for rigtigt mange sygedage, hvis samarbejdet mellem ledere på arbejdspladserne og læger og andet sundhedspersonale forbedres.

Nogle ansatte vil helt kunne undgå en sygemelding, andre ville kunne nøjes med at være deltidssygemeldte, og andre igen vil hurtigere kunne vende tilbage til arbejdspladsen med støtte i det daglige arbejde.

For at nå dertil kræver det blandt andet, at lederen har sundhedspersonale at rådføre sig med. For eksempel om, hvornår en medarbejder kan begynde at arbejde igen, hvor mange timer vedkommende kan arbejde, og hvilke funktioner vedkommende kan varetage.

LÆS OGSÅ: Hovedet i hvepsereden

Læger hjælper ikke syge tilbage
I dag er det vanskeligt for lederne at få den slags rådgivning. Derfor vælger de fleste den sikre løsning - at lade medarbejderen være sygemeldt på fuld tid, og ofte i en lang periode.

Mange ledere mangler viden om, hvilke tilbud kommunen har til sygemeldte, og hvad mulighederne er for at hjælpe den syge tilbage i arbejde. Kommunerne gør ofte et godt arbejde for at hjælpe den syge, men glemmer, at lederen på arbejdspladsen har brug for råd og vejledning, hvis den ledige skal have hjælp til at komme tilbage på jobbet.

Samtidig har de praktiserende læger for lidt fokus på at sørge for, at ansatte kan blive i job, når de begynder at vise sygdomstegn, eksempelvis som følge af stress. Og de praktiserende læger er langtfra altid opmærksomme på at hjælpe sygemeldte hurtigt tilbage i arbejde.

Opret en fastholdelsesuddannelse
International forskning viser ellers, at det kan betale sig at gøre en indsats for at fastholde sygemeldte. En undersøgelse fra den internationale samarbejdsorganisation om velfærd, International Social Security Association, viser, at hver krone, samfundet investerer i fastholdelse af medarbejdere, kommer knap tre gange igen. Dertil kommer de menneskelige gevinster for den enkelte sygemeldte, der undgår at havne uden for arbejdsmarkedet.

Derfor har Lederne udviklet en række forslag til, hvordan samarbejdet mellem de forskellige parter kan styrkes. Et af forslagene er at oprette en såkaldt fastholdelsesuddannelse, der forener socialrådgiverviden, sundhedsfaglig viden og viden om virksomhedernes behov.

Ideen stammer fra Canada og har allerede bredt sig på verdensplan, blandt andet i Island, Holland, Tyskland, USA, Australien og Malaysia.

LÆS OGSÅ: Uden mere arbejdskraft risikerer Danmark at gå i stå

Opkvalificer ledere og sundhedspersonale
En anden mulighed er at oprette en hotline i kommunen, som ledere kan ringe til, når de står med en sygemeldt medarbejder. Sideløbende er der brug for, at praktiserende læger og andet sundhedspersonale får større viden om, hvordan de kan bidrage til at fastholde patienter på arbejdsmarkedet.

Hos Lederne er vi parate til at bidrage med idéer og viden til, hvor regeringen kan skabe et mere sammenhængende og effektivt sundhedsvæsen.

Hvis ledere på virksomheder og i det offentlige inddrages i arbejdet med at skabe sammenhæng i sundhedssektoren, vil det være til gavn for både de enkelte danskere og for samfundet.

Kontaktoplysninger

Søren Kudahl
Søren Kudahl
Pressechef
Mobil: 2338 4211
E-mail: sku@lho.dk
Lars Andersen
Lars Andersen
Arbejdsmiljø- og ligestillingschef
Mobil: 2428 2481
E-mail: la@lho.dk