Sund fornuft

Den seneste tid har Ekstra Bladet i en række artikler haft fokus på ligestilling - eller mangel på samme.
Af artiklerne fremgår det, at løngabet mellem mænd og kvinder er på hele 13 procent. Det skyldes dels, at kvinderne har uddannelser, der giver lavere løn, dels at de oftere tager barselsorlov, mens mænd vælger karrieren, lyder det fra flere eksperter.

Af Berit Toft Fihl, Politisk Chef i Lederne. Bragt i Ekstra Bladet.

05. april 2019

 

For at rette op på den skævhed foreslår vi hos Lederne, at pengene til barselsorlov deles ligeligt mellem forældrene.

Helt konkret foreslår vi, at Folketinget ændrer barselsreglerne, så de nuværende 32 ugers barselsdagpenge under forældreorlov deles ligeligt med 16 uger til hver af forældrene. Det sker ud fra et sundt princip om, at når samfundet udbetaler ydelser af den ene eller anden art, så skal forældrene stilles lige. Som Ekstra Bladet har kunnet fortælle, så begynder det at gå skævt for ligestillingen, når der kommer familieforøgelse.

Vi kan ikke sidde med hænderne i skødet i flere årtier fremover og vente på, at mænd og kvinder reelt bliver ligestillede på arbejdsmarkedet.

Politisk Chef i Lederne, Berit Toft Fihl

Forskningen viser, at det er i tiden efter fødslen af det første barn, at kvinderne begynder at halte agterud løn-og karrieremæssigt.

LÆS OGSÅ: Nye barselsregler skal fremme kvinders karrirerer

Kvinderne tager i gennemsnit ti gange så meget orlov som mændene.
Og mens børnene er små, er det mødrene, som tager den største tørn i forbindelse med børnenes sygedage og tandlægebesøg med videre. Desværre er der ikke rykket det store ved det billede de seneste årtier.

Vi kan ikke sidde med hænderne i skødet i flere årtier fremover og vente på, at mænd og kvinder reelt bliver ligestillede på arbejdsmarkedet.Derfor foreslår vi, at forældrene hver især skal have ret til betaling for 16 ugers orlov.

Til gengæld vil vi ikke rokke ved retten til at tage orlov. Det skal stadig være op til de enkelte familier, om de vil indrette sig anderledes.

Men det bliver for egen regning, hvis den ene forælder vil holde mere end 16 ugers orlov.

Det, mener vi, er både respektfuldt over for familierne og ansvarsfuldt over for danske kvinder, som fortjener samme muligheder og løn som mændene.

Kontaktoplysninger

Søren Kudahl
Søren Kudahl
Pressechef
Mobil: 2338 4211
E-mail: sku@lho.dk
Berit Toft Fihl
Berit Toft Fihl
Chef for public affairs
Mobil: 2428 2453
E-mail: btf@lho.dk