Stigning i indvandrerbeskæftigelse må ikke ødelægges af corona

Beskæftigelsen for indvandrere er steget de seneste år. Vi skal undgå, at mange års fremgang bliver ødelagt af coronakrisen.

Af Berit Toft Fihl, politisk chef i Ledernes Hovedorganisation. Bragt i Jyllandsposten den 21. august 2020.

21. august 2020

moede

De seneste år er det blevet mere og mere almindeligt at møde ansatte med indvandrerbaggrund på de danske arbejdspladser. I årene med økonomisk fremgang efter finanskrisen er andelen af indvandrere på arbejdsmarkedet vokset stærkt. Ved udgangen af 2019 var 7,5 pct. af de beskæftigede indvandrere eller efterkommere fra ikke-vestlige lande. Det er en stigning på godt 50 pct. fra 2013, da fremgangen begyndte, viser de nyeste tal fra Danmarks Statistik.

Det skal vi glæde os over.

Desværre risikerer coronakrisen at rulle udviklingen baglæns. En analyse fra Videnscenter for Integration viser eksempelvis, at ledigheden for ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere steg med 1,4 procentpoint de første måneder efter, at landet lukkede i marts i år. Det er mere end stigningen i ledigheden for etniske danskere på 1 procentpoint.

I gennemsnit er ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere længere tid på dagpenge og kontanthjælp end etniske danskere, når de bliver fyret. Derfor skal politikerne holde et vågent øje med udviklingen og sætte ind allerede nu.

Berit Toft Fihl, politisk chef i Lederne

Der er intet ny i, at indvandrere fra ikke-vestlige lande og deres efterkommere rammes hårdere af ledighed end etniske danskerne. Og heldigvis er der endnu intet, som tyder på, at det problem er blevet værre under coronakrisen. Derfor er der stadig mulighed for at sætte ind fra politisk hold og forsøge at undgå, at ledigheden blandt ikke-vestlige indvandrere og efterkommere løber løbsk de kommende måneder. Vi ved nemlig af bitter erfaring, at den gruppe mennesker har svært ved at finde tilbage på arbejdsmarkedet, hvis de først ryger ud.

I gennemsnit er ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere længere tid på dagpenge og kontanthjælp end etniske danskere, når de bliver fyret. Derfor skal politikerne holde et vågent øje med udviklingen og sætte ind allerede nu. Eksempelvis ved at sørge for, at så mange som muligt kommer i virksomhedsaktivering.

Kontaktoplysninger

Berit Toft Fihl
Berit Toft Fihl
Chef for public affairs
Mobil: 2428 2453
E-mail: btf@lho.dk

Morten_Bonde_Pedersen_mini_1
Morten Bonde Pedersen

Pressekonsulent
Mobil: 2948 4086
E-mail: mpe@lho.dk