Slip de ledige og beskæftigelsessystemet fri til digitale samtaler

Corona-krisen har ramt dansk erhvervsliv og det danske arbejdsmarked hårdt. Arbejdsløsheden er tordnet i vejret, og der er brug for alle gode kræfter og ressourcer hos de ledige selv, erhvervslivet og rådgiverne hos jobcentre og a-kasser for at få de ledige hurtigst muligt tilbage i job. I den sammenhæng skal der derfor heller ikke bruges unødig tid og ressourcer på procedurer, som ikke hjælper de ledige tættere på job.

Af Thomas Kastrup-Larsen, formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg, og Anne Bou Casals, direktør i Ledernes Hovedorganisation. Bragt i Jyllands-Posten og på Jyllands-posten.dk den 28. juni 2020.

28. juni 2020

oekonomi

Derfor ønsker KL og Ledernes Hovedorganisation, at Folketinget bløder op på kravet om, at de obligatoriske samtaler med ledige i jobcentre/a-kasser altid skal gennemføres som en fysisk samtale. Muligheden for telefoniske/digitale samtaler bør fremover være en del af værktøjskassen, også efter den 1. oktober i år, hvor muligheden ellers står til at ophøre.

 

Under nedlukningen af Danmark, hvor beskæftigelsesindsatsen var suspenderet, høstede vi generelt i både erhvervslivet og den offentlige sektor gode erfaringer med digitale møder, og dem skal vi selvfølgelig lære af nu. Der er ingen grund til, at ledige skal bruge tid, som de ellers kunne have brugt på at søge job eller fintune deres cv, på at sidde i en bil eller en bus for at komme frem og tilbage fra en samtale. Det giver hverken mening for de ledige, rådgiverne i jobcentre og a-kasser eller for den sags skyld klimaet. Samtidig giver det mere fleksibilitet for både de ledige, men også rådgiverne, som dermed kan bruge tiden optimalt på at hjælpe netop de ledige, som har behov for en mere intensiv indsats.

Derfor, kære folketingspolitikere, er der ikke noget at betænke sig på. I bør gøre den nuværende midlertidige ordning med telefoniske/digitale samtaler til en permanent mulighed i indsatsen for at skaffe ledige i job.

Thomas Kastrup-Larsen, formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg, og Anne Bou Casals, direktør i Ledernes Hovedorganisation

Vi ved fra en undersøgelse, som KL’s nyhedsbrev Momentum har gennemført, at langt de fleste jobcentre har holdt kontakt til de ledige i perioden, hvor beskæftigelsesindsatsen var suspenderet, og det har primært været netop digitalt eller over telefonen. Og mere end 90 procent af jobcentercheferne oplever, at det har fungeret godt. Samtidig vurderer næsten alle jobcentercheferne, at det vil styrke beskæftigelsesindsatsen fremover, hvis det fremover bliver en mulighed at holde telefoniske eller digitale samtaler.

 

Også de ledige har været meget tilfredse med samtalerne under corona-krisen. Ledernes A-kasse besluttede at tilbyde alle nyledige medlemmer under krisen en samtale, men bare over telefonen i stedet. Næsten 9 ud af 10 medlemmer takkede ja til samtalen, selv om den var frivillig, og hele 98 procent sagde efterfølgende, at de havde været tilfredse med samtalen. Det er faktisk et par procentpoint højere end for de normale fysiske samtaler.

 

Derfor, kære folketingspolitikere, er der ikke noget at betænke sig på. I bør gøre den nuværende midlertidige ordning med telefoniske/digitale samtaler til en permanent mulighed i indsatsen for at skaffe ledige i job. Det vil give de bedste muligheder for, at de ledige kommer hurtigt i arbejde, og virksomheder kan få den arbejdskraft, som de efterspørger.

Kontaktoplysninger

Søren Kudahl
Søren Kudahl
Pressechef
Mobil: 2338 4211
E-mail: sku@lho.dk
Anne Bou Casals
Anne Bou Casals
Direktør for A-kasse og Digitalisering
Mobil: 2469 2925
E-mail: abc@lho.dk