Skal fremtidens teknologi kun udvikles af mænd

De nyeste optagelsestal for ”high tech”-uddannelserne tegner et trist billede af fordelingen af mænd og kvinder.

Af Christina Laugesen og Nanna Simone Jensen, hhv. Uddannelsespolitisk Chefkonsulent og Ligestillingspolitisk Konsulent i Lederne.

01. september 2019

Der tegner sig et trist billede, når man nærstuderer de nye tal for optaget af studerende på ”high tech”-uddannelserne inden for kunstig intelligens, data science og softwareudvikling på Danmarks Tekniske Universitet og IT-Universitetet. Kun 67 af de 314 nye studerende på de tre uddannelser er nemlig kvinder. Det er kun godt hver femte og faktisk et lille fald i andelen af kvindelige optagne siden 2018.

 Derfor skal vi tilstræbe, at fagfolkene bag de digitale løsninger også repræsenterer en mangfoldighed, herunder ikke mindst i forhold til køn.

Nanna Simone Jensen og Christina Laugesen, hhv. Ligestillingspolitisk Konsulent og Uddannelsespolitisk Chefkonsulent i Lederne

Og hvorfor er det så et problem, at der tilsyneladende er langt flere mænd end kvinder, som tiltrækkes af disse fag? Jo, det er det, fordi disse unge mennesker får nøglerne til at udforme fremtidens teknologi, blandt andet i forhold til brugen af kunstig intelligens, som vil påvirke og forandre vores hverdag i stor stil. De får dermed også et meget stort ansvar for at udvikle og kvalitetssikre de teknologiske løsninger på en måde, så alle behov og blinde vinkler bliver dækket.

Hvis man eksempelvis bruger kunstig intelligens til at screene kandidater i forbindelse med en rekruttering, er det stærkt problematisk, hvis vi blindt masseproducerer nuværende skævheder i samfundet i forhold til eksempelvis køn, alder og etnicitet. Derfor skal vi tilstræbe, at fagfolkene bag de digitale løsninger også repræsenterer en mangfoldighed, herunder ikke mindst i forhold til køn. Og vi må derfor ikke sove i timen med hensyn til at få kvinderne med ombord i udviklingen af fremtidens digitalisering. De nye løsninger risikerer at blive for unuancerede og ikke fuldt ud relevante, hvis vores digitale løsninger udelukkende afspejler det eksisterende arbejdsmarked.

LÆS OGSÅ: Politikere bør bane vejen for flere kvindelige ledere

I Lederne ønsker vi, at der lige fra daginstitutionerne og hele vejen op gennem grundskolen, SFO’er, fritidsklubber og ungdomsuddannelser tænkes langt mere i aktiviteter, der får flere piger til at blive fanget af de spændende muligheder i it-fagene – og ikke mindst fastholde interessen. Der er eksempelvis gode erfaringer med it-camps og coding-cafeer for piger. Der er brug for at tale uddannelserne op over for piger og unge kvinder, og samtidig er det vigtigt, at undervisningsmateriale, vejledere, lærere og forældre ikke hænger fast i gamle kønsstereotype forestillinger om uddannelses- og jobvalg. Vi har brug for de kvindelige talenter på alle dele af arbejdsmarkedet – også til at deltage i udviklingen af de teknologiske løsninger, som i sidste ende er afgørende for at sikre en mere bæredygtig verden.

Kontaktoplysninger

Christina
Christina Laugesen
Uddannelsespolitisk Chefkonsulent
Mobil: 2073 6075
E-mail: chl@lho.dk
Nanna
Nanna Simone Jensen
Arbejdsmiljøkonsulent
Mobil: 4016 3274
E-mail: nsj@lho.dk