Selv­stæn­di­ge skal be­sti­ge et bjerg for at nå frem til tid­lig pen­sion

Det nuværende udspil om ret til tidlig pension vil betyde, at selvstændige står meget dårligere end almindelige lønmodtagere. Den skævhed er politikerne nødt til at få lavet om på.

11. september 2020

- Af Niklas Praefke, cheføkonom i Lederne. Bragt i Børsen den 11. september 2020.

Ret skal være ret. De selvstændige blev ikke glemt, da regeringen fremlagde sit pensionsudspil. De danskere, som har lagt kræfter i at starte egen virksomhed og skabe sig et livsgrundlag ad den vej, har ifølge udspillet mulighed for at trække sig tidligere tilbage. I hvert fald på papiret.

I virkelighedens verden er muligheden mere tvivlsom. De selvstændige skal nærmest bestige et bjerg for at nå frem til tidlig pension, og der er ikke meget plads til dårlige år, hvor tiderne er ugunstige. Selvstændige skal nemlig præstere et nettooverskud på knap en kvart million kroner for, at et arbejdsår tæller fuldt med i pensionsregnskabet. For langt de fleste kan det tage flere år at opnå et overskud i den størrelsesorden.

De selvstændige skal nærmest bestige et bjerg for at nå frem til tidlig pension, og der er ikke meget plads til dårlige år, hvor tiderne er ugunstige.

Niklas Praefke, cheføkonom i Lederne.

Det vil sige, at de første år, hvor en selvstændig knokler for at bygge virksomheden op, ikke tæller med, når ancienniteten på arbejdsmarkedet skal opgøres, hvis ikke det fra start har været en overskudsgivende forretning. Dertil kommer, at de selvstændige skal holde fuld damp på indtjeningen gennem hele arbejdslivet, hvis de vil på tidlig pension. De har ikke råd til flere år, hvor det går mindre godt for virksomheden.

Hvis nettooverskuddet ryger under grænsen på en kvart mio. kr., gælder arbejdsåret ikke for et fuldt optjeningsår. Modsat kan almindelige lønmodtagere godt gå ned i tid – ned til 18 timer om ugen – uden at optjeningsuret tikker langsommere. Det er helt urimeligt.

Hvis regeringens udspil vedtages i sin nuværende form, vil det betyde, at de selvstændige står langt dårligere stillet end almindelige lønmodtagere. Den skævhed er politikerne nødt til at lave om på, når pensionsudspillet skal til forhandling. Det er uholdbart, at f.eks. den selvstændige frisør eller håndværker, der tager en chance og knokler for at skabe vækst og arbejdspladser, reelt afskæres fra retten til tidlig pension.

Kontaktoplysninger

nip
Niklas Praefke
Cheføkonom
Telefon: 2428 2452
Mail: nip@lho.dk
Morten_Bonde_Pedersen_mini_1
Morten Bonde Pedersen

Pressekonsulent
Mobil: 2948 4086
E-mail: mpe@lho.dk