Seniorer skal arbejde mere -  ikke mindre

Det er helt afgørende, at den positive udvikling i seniorernes beskæftigelse fortsætter, hvis vi fortsat skal kunne skabe økonomisk vækst i Danmark. I det lys trækker regeringens udspil om tidlig pension desværre i den helt modsatte og forkerte retning, skriver Berit Toft Fihl, politisk chef i Lederne.


Indlægget blev bragt i Avisen Danmark den 27. august 2020.

26. august 2020

senior

I de senere år har vi i Danmark set en meget positiv udvikling i seniorernes beskæftigelse, som har været en væsentlig del af forklaringen på, at det overhovedet har været muligt at holde opsvinget kørende i så mange år. I 2018 var der hele 351.645 over 60 år, som stadig arbejdede, og det er næsten 100.000 flere end 10 år tidligere. Betydningen for dansk arbejdsmarked og samfundsøkonomi kan ikke undervurderes, fordi der samtidig skete et fald i beskæftigelsen for befolkningen under 60 år på cirka 30.000.

Det er derfor helt afgørende, at den positive udvikling i seniorernes beskæftigelse fortsætter, hvis vi fortsat skal kunne skabe økonomisk vækst i Danmark. Corona-krisen har betydet en midlertidig stigning i ledigheden, men inden da så vi mange eksempler på områder, hvor der manglede arbejdskraft, og sådan vil det efter al sandsynlighed blive igen. Derfor kom Seniortænketanken med den tidligere LO-formand Harald Børsting i spidsen sidste efterår også med en række gode forslag til, hvordan vi kan lokke flere seniorer til at arbejde længere.

Erfaringsmæssigt betyder en nedsættelse af tilbagetrækningsalderen, at ledigheden bliver højere for aldersgruppen lige under, fordi arbejdsmarkedet simpelthen tilpasser sig den slags ændringer.

Berit Toft Fihl, politisk chef i Lederne

I det lys trækker regeringens udspil om tidlig pension desværre i den helt modsatte og forkerte retning. Udspillet vil formentlig betyde, at mange tusinde arbejdsduelige seniorer vil trække sig tilbage, nogle år før de ellers ville have gjort det. Regeringen forventer selv, at arbejdsudbuddet vil falde med 9.000, hvis regeringens model bliver indført. Dertil kommer oven i købet den afledte effekt, at nedsættelse af tilbagetrækningsalderen erfaringsmæssigt altid betyder, at ledigheden også bliver højere for aldersgruppen lige under, fordi arbejdsmarkedet simpelthen tilpasser sig den slags ændringer.

Derfor et klart råd til politikerne: Vi skal naturligvis sikre, at reelt nedslidte kan forlade arbejdsmarkedet på en værdig måde. Men frem for at sende raske og rørige seniorer på tidlig pension, bør I bruge kræfterne på at gøre det mere attraktivt for dem at arbejde lidt længere.

Kontaktoplysninger

Søren Kudahl
Søren Kudahl
Pressechef
Mobil: 2338 4211
E-mail: sku@lho.dk
Berit Toft Fihl
Berit Toft Fihl
Chef for public affairs
Mobil: 2428 2453
E-mail: btf@lho.dk