Seniorer er ikke jobmarkedets tabere

Historien om seniorerne på det danske arbejdsmarked er langt fra, at de er tabere. Tværtimod er seniorernes markant stigende beskæftigelse en af de mest markante succeshistorier på det danske arbejdsmarked i de seneste 10 år.

Af Henrik Bach Mortensen, direktør i Lederne og tidligere medlem af Seniortænketanken. Bragt i Politiken den 12. marts 2020.

12. marts 2020

Politiken kører i denne tid en artikelserie med fokus på seniorer på arbejdsmarkedet. Det er i sig selv meget positivt, fordi det danske arbejdsmarked er afhængigt af, at endnu flere seniorer kommer i beskæftigelse. Men desværre har Politiken valgt en journalistisk linje, hvor seniorer (defineret som +50 årige) gøres til ofre og ”jobmarkedets tabere”, som det hed i overskriften på en stor artikel den 2. marts.

Det er trist for debatten, at der partout skal findes ”ofre” og ”tabere”, og det bliver helt barokt, når man ser nærmere på de faktuelle tal for udviklingen i beskæftigelsen for danske seniorer. Sandheden er, at vi har set en kolossal succeshistorie i de seneste 10 år, som er en meget væsentlig del af forklaringen på, at vi har kunnet fastholde opsvinget i Danmark.

 Lad os slå én ting fast: De erfarne på arbejdsmarkedet er på ingen måde tabere – tværtimod.

Henrik Bach Mortensen, direktør i Lederne

Beskæftigelsen for personer over 60 år er steget med hele 31 procent fra 2008 til 2018, og udviklingen er endnu mere bemærkelsesværdig, hvis man kun ser på personer i folkepensionsalderen i den periode. 67 procent flere over 65 år blev ved med at arbejde, og næsten dobbelt så mange over 70 år arbejdede i 2018 som 10 år tidligere.

Det er uomtvisteligt en meget positiv udvikling, som gør det meget svært at få øje på, at virksomhederne generelt har fordomme over for og fravælger seniorer, som flere af Politikens artikler er vinklet på. Det er det også, når man kigger nærmere på de officielle ledighedstal. I de seneste tal for januar 2020 var 3,7 procent af den samlede arbejdsstyrke ledig, og ledigheden var fuldstændig på samme niveau for de +60 årige. Hvis man kun kigger på de 50-59 årige, som i den seneste Politiken-artikel også tilhørte ”taberne”, var deres ledighed kun på 3,0 procent – altså et godt stykke under den gennemsnitlige ledighed.

Et tredje tal, som det er relevant at kigge på i denne sammenhæng, er jobomsætningen – altså hvor mange som får nyt job. I de første 10 måneder af 2019 var der 19 procent flere over 50 år, som fandt nyt job, end fem år tidligere. Og det er en højere stigning end for de yngre aldersgrupper. I 2019 stod de +50 årige også for 18,4 procent af alle jobskift mod 16,9 procent fem år tidligere.

Ifølge tallene er det altså meget svært at få øje på, at seniorer bliver frasorteret på arbejdsmarkedet. Det billede bekræftes, når man spørger dem, som rekrutterer nye medarbejdere. Da vi forleden i Lederne spurgte næsten 13.000 af vores medlemmer om deres erfaringer med +60 årige, var der over dobbelt så mange ledere, som havde bedre erfaringer med medarbejdere over 60 år, end som foretrak yngre medarbejdere.

Der kan dog sagtens være ledige tæt på folkepensionsalderen, der kan have sværere ved at finde job end yngre ledige, fordi den kortere tidshorisont til pensionering kan stille dem dårligere i konkurrencen med yngre. Og dem skal vi naturligvis som samfund gøre en solid indsats for at hjælpe – både for deres og samfundets skyld. Blandt andet ved at skele til anbefalingerne fra Seniortænketanken, som blandt andet pegede på, at seniorer bør have tidlige samtaler i jobcentret og a-kassen med mere fokus på at komme i ordinære job via jobtræning og praktik i virksomheder.

Tallene viser desværre, at forsikrede ledige over 60 år i dag aktiveres mindre end yngre, og det er stærkt problematisk, fordi vi samtidig ved, at den tidlige indsats og aktivering i private virksomheder har god effekt for seniorerne. Det bør de kommunale jobcentre derfor have langt mere fokus på. Men lad os slå én ting fast: De erfarne på arbejdsmarkedet er på ingen måde tabere – tværtimod har deres stigende beskæftigelse de senere år været med til at gøre de danske virksomheder og det danske samfund til vindere.

Kontaktoplysninger

sku
Søren Kudahl
Pressechef
Mobil: 2338 4211
E-mail: sku@lho.dk

hbm
Henrik Bach Mortensen

Direktør
Mobil: 2491 9957
E-mail: hmo@lho.dk