Mit Lederne

Samfundet vinder når mor og far deler barslen

Samfundet vinder når mor og far deler barslen

15. juli 2022

- Af Niklas Praefke, Cheføkonom i Lederne. Bragt i Børsen.dk. den 15. juli 2022.


Jeg skal være far til september. Det glæder jeg mig selvfølgelig ekstremt meget til - så meget, at jeg stjæler spalteplads til at skrive om det her. Min kæreste glæder sig mindst lige så meget, men for hende kan det blive hendes værste økonomiske beslutning nogensinde. I hvert fald hvis vi skal tro forskningen, som tilmed viser, at kvinders barsel er en beslutning, der kan få konsekvenser på lønkontoen resten af livet.

Flere studier viser, at det at få børn som regel medfører en kæmpe karrieremæssig omkostning for kvinder, mens det kun påvirker mændenes karriere marginalt. Ifølge et studie kan min kæreste se frem til, at hendes arbejdsindkomst i gennemsnit vil falde med 30 pct. i min søns første leveår, mens min indtjening vil forblive uændret. Når vores søn er ti år, vil min kærestes indtjening ligge 20 pct. under, hvad den ellers ville have været. Og hendes muligheder for at besidde en ledende stilling vil være 26 pct. mindre end mine egne. Samlet kan forældreskabet forklare over 80 pct. af indkomstforskellen mellem kønnene.

Heldigvis er der en løsning på problemet: Mere ligeligt fordelt barsel.

Niklas Praefke, Cheføkonom hos Lederne

Hvad er årsagen til denne " børnestraf" til min kæreste og andre mødre? Meget tyder på, at det i særlig grad er længden af barsel, der spiller ind. For et er, at man er væk fra arbejdspladspladsen i en periode. Noget andet er, at længden af barsel også ser ud til at fastholde de traditionelle kønsroller i hjemmet efterfølgende.

Jo mere ligeligt fordelt barslen er, jo mere hjælper faren til i husholdningen - også efter, at barslen er overstået. Skæv barselsfordeling betyder omvendt, at moderen tager sig af børn og hjem, mens faren tager sig af indkomsten. Herhjemme er barslen desværre fordelt pilskævt. Mødre holder i gennemsnit 280 dage orlov, mens fædre holder 35 dage. Og i hjemmet bruger kvinderne således også en time mere om dagen på husholdningsarbejde, end mænd gør.

Heldigvis er der en løsning på problemet: Mere ligeligt fordelt barsel. Derfor er det godt, at der fra næste måned træder nye regler i kræft, så mænd får øremærket en større andel af barselsdagpengene. Det vil mindske " børnestraffen" til kvinderne.

Desværre tror jeg personligt ikke, at vi for alvor vil se en ændring, før ligedelingen følges op af mere betalt barsel til fædre og medmødre, så retten til mere barsel ikke kun er på barselsdagpenge, men på fuld løn.

Jeg er selv i den heldige og yderst privilegerede position, at min arbejdsgiver sætter handling bag ordene om at fremme ligestillingen. Derfor venter der 24 ugers barsel til mig, hvor jeg får lov til at nyde tiden med min søn. Det er omtrent det samme som min kæreste, og på den måde forbedres hendes karrieremuligheder også samtidig med, at " børnestraffen" mindskes. Hånden på hjertet tror jeg ikke, at det ville være sket uden muligheden for 24 ugers betalt barsel. I sidste ende kan det faktisk vise sig at blive en rigtig god forretning - ikke kun for os, men også for samfundet, når endnu flere (kvindelige) talenter bringes i spil.