Rigide regler for hjemmearbejde skal lempes

Der er behov for en ændring af reglerne for hjemmearbejde, som tager hensyn til arbejdsmiljøet og samtidig åbner op for en fleksibilitet, der vil være til gavn for virksomheden såvel som medarbejderne.

01. december 2020

- Af Signe Tønnesen, chefkonsulent i Lederne. Bragt i Altinget den 1. december 2020.

Under den nuværende coronakrise har danske virksomheder været delvist lukket ned af flere omgange. Det har på flere kontorarbejdspladser – for at undgå nedlukning og fyringer – derfor været en løsning at skifte kontorpladsen ud med hjemmearbejde i et hidtil uset omfang.

Og det har givet anledning til en politisk strid om hjemmearbejde, fordi de nuværende regler ganske enkelt er forældede i forhold til den virkelighed, vi er i nu, og som vi vil være i fremover.

Hos Finanssektorens Arbejdsgiverforening har man foreslået at suspendere arbejdsmiljøreglerne for hjemmearbejde under den nuværende krise. Hos Lederne mener vi ikke, at man bør gå så langt.

Til gengæld er der behov for en ændring af reglerne nu og her, som tager hensyn til arbejdsmiljøet og samtidig åbner op for en fleksibilitet, der vil være til gavn for virksomheden såvel som medarbejderne.

Rigide regler

I de nuværende regler for hjemmearbejde stilles der i dag en række krav til skærmarbejde, hvis man arbejder hjemmefra regelmæssigt, hvilket i reglerne er formuleret som én dag eller mere om ugen. Disse regler, mener vi, kan være en barriere for et nutidigt og fremtidigt øget brug af skærmarbejde i hjemmet.

Det gælder især for mindre virksomheder, da det vil kræve investeringer i ekstra inventar og teknisk udstyr til medarbejderne samt ressourcer til både administration og praktiske løsninger.

Et godt arbejdsmiljø handler ikke kun om, hvor tit man bruger computeren derhjemme. For eksempel er lang tids læsning på en pc ikke et problem, mens kort tid med intensivt arbejde med mus eller tastning kan være et problem.

Signe Tønnesen, chefkonsulent i Lederne.

Derudover kan der også opstå udfordringer på medarbejdersiden, da det ikke er alle medarbejdere, som er interesseret i – eller har mulighed for – at give plads til disse ting i deres hjem.

Derfor mener vi hos Lederne, at man bør lempe de nuværende regler fra den rigide en-dags-regel til de regler, som gør sig gældende i bekendtgørelsen om skærmterminaler, hvor kravene til hjemmearbejdspladser ikke er dagsbaseret, men i stedet træder i kraft, når hjemmearbejdet udføres regelmæssigt og i en ikke ubetydelig del af den normale arbejdstid.

Godt arbejdsmiljø handler om god ledelse

Selvfølgelig skal arbejdsmiljøet altid være i orden, men et godt arbejdsmiljø handler ikke kun om, hvor tit man bruger computeren derhjemme. For eksempel er lang tids læsning på en pc ikke et problem, mens kort tid med intensivt arbejde med mus eller tastning kan være et problem.

Og netop derfor bør kravene til hjemmearbejdspladser i stedet afhænge af en konkret vurdering om varighed, regelmæssighed og konkrete opgaver for de enkelte medarbejdere.

Det vil give lederen bedre mulighed for at tage hensyn til den enkelte medarbejders konkrete ønsker og behov og dermed skabe et godt arbejdsmiljø både på arbejdspladsen og i hjemmet samt sikre glade, produktive og tilfredse medarbejdere.

Kontaktoplysninger

Diana Bergenser
Diana Bergenser
Presse- og analysekonsulent
Mobil: 2399 4962
E-mail: dib@lho.dk
Signe_Tønnesen_mini_portræt
Signe Tønnesen
Chefkonsulent
Mobil: 2428 2476
E-mail: smt@lho.dk