Rekordhøj beskæftigelse bør give dybe panderynker hos Hummelgaard

Danmark oplever rekordhøj beskæftigelse, og det er glædeligt. Men det udfordrer samtidig også virksomhedslederne, som i forvejen har svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Derfor er beskæftigelsesministeren nød til at gribe ind.

02. september 2021

- Af Berit Toft Fihl, chef for public affairs hos Lederne. Bragt i Altinget den 2. september 2021. 

Der er nok at tage fat på for beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) her to år efter hans tiltrædelse. Blandt de opgaver, der venter på handling fra ministeren, er øget ligestilling, længere barselsorlov til mænd og en eventuel trussel mod den danske model i form af et EU-initiativ om fælles europæisk mindsteløn.

Den mest presserende opgave er dog den mangel på medarbejdere, som lederne på danske virksomheder mærker i dag og som kun ser ud til at blive forstærket i takt med, at økonomien kommer endnu mere ovenpå efter coronakrisen.

Med 2,85 millioner personer i arbejde er beskæftigelsen i Danmark allerede på det højeste niveau nogensinde. Men selvom vi naturligvis skal glæde os over den flotte rekord, giver tallet også anledning til dybe panderynker, fordi virksomhederne har svært ved at finde kvalificerede medarbejdere og vil få endnu sværere ved det i fremtiden.

 

Den mest presserende opgave er dog den mangel på medarbejdere, som lederne på danske virksomheder mærker i dag 

Berit Toft Fihl, Public affairs chef i Lederne

Behov for akut handling

Den aktuelle situation er sådan, at mere end hver tiende gang, en dansk leder har skullet finde en ny medarbejder, er det mislykkes - simpelthen fordi der ikke har været kvalificerede ansøgere. Det svarer til, at Danmark er gået glip af 38.000 arbejdspladser det seneste halve år grundet mangel på arbejdskraft.

Dertil kommer cirka 27.000 rekrutteringer, hvor lederne er endt med at ansætte en kandidat med andre kompetencer end dem, man har søgt efter. Det viser de nyeste tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Tallene dækker perioden januar 2021 til juni 2021 og dermed også vinterens nedlukning.

Det er trist for de mennesker, der går glip af muligheden for at få et job. Det er ærgerligt for samfundet, der går glip af skatteindtægter, der kan bruges på blandt andet klima, velfærd eller skattelettelser.

Og det er ærgerligt for virksomhederne, der risikerer at måtte sige nej til ordrer og gå i stå med den grønne omstilling på grund af mangel på medarbejdere med de rette kompetencer. I sidste ende betyder det, at vi som samfund glip af vækst, velstand og velfærd.

For de enkelte ledere ude på virksomhederne er det voldsomt frustrerende ikke at kunne få kvalificeret arbejdskraft nok. Og med udsigten til endnu flere rekrutteringsproblemer i fremtiden, er der behov for akut handling fra beskæftigelsesministeren.

Det er ærgerligt for virksomhederne, der risikerer at måtte sige nej til ordrer og gå i stå med den grønne omstilling på grund af mangel på medarbejdere med de rette kompetencer

Berit Toft Fihl, Public affairs chef i Lederne

Virksomheder skal også tage ansvar

Det på høje tid, at regeringen og beskæftigelsesministeren tager konkrete initiativer til at få de ledige danskere ind på arbejdsmarkedet. Vi håber, at det vil ske med de forestående trepartsdrøftelser, som Peter Hummelgaard annoncerede denne uge.

Men hvis de rette kompetencer ikke er at finde inden for landets grænser, så bliver ministeren nødt til at se på, hvordan vi kan gøre det lettere at tiltrække udenlandsk arbejdskraft. I dag udgør noget så simpelt som bureaukrati og sagsbehandlingstid nemlig en stor barriere for de virksomheder, der vil hente arbejdskraft fra lande uden for EU.

Når vi forhåbentligt får løst de akutte mangel-problemer, skal beskæftigelsesministeren og resten af regeringen forstærke indsatsen for at få flere unge til at vælge uddannelser, der giver de kompetencer, erhvervslivet efterspørger. Samtidig skal unge, der står uden uddannelse og job, i gang med enten en kompetencegivende uddannelse eller i arbejde.

Her står de danske ledere også med en opgave. For det er ikke nok bare at kræve bedre vilkår fra politikerne. Vi må også tage fat og hjælpe flere unge godt i gang på arbejdsmarkedet. Det kan eksempelvis ske ved at tilbyde et praktikforløb, hvor den knap så bogligt stærke elev også kan opleve succes og føle, at han eller hun er god til noget og har noget at bidrage med på en arbejdsplads.

Derfor glæder vi os til at være med til at finde svarene på problemerne sammen med beskæftigelsesministeren.

Kontaktoplysninger

Berit Toft Fihl
Berit Toft Fihl
Chef for public affairs
Mobil: 2428 2453
E-mail: btf@lho.dk

Morten_Bonde_Pedersen_mini_1
Morten Bonde Pedersen

Pressekonsulent
Mobil: 2948 4086
E-mail: mpe@lho.dk