Rejsehold er ikke nok til at få styr på sygefravær

Højt sygefravær er en stor udfordring på det offentlige arbejdsmarked. Det er helt afgørende, at lederne tør tage en åben og ærlig dialog med de ansatte om deres fravær. Men det kan være svært, når lederne samtidig er organiseret i samme fagforening. Det er en af de gode grunde til, at de offentlige ledere bør have en egentlig lederaftale.

 

Af Signe Tønnesen Bergmann, chefkonsulent i Lederne. Indlægget blev bragt i Jyllands-Posten 4. februar 2020.

03. februar 2020

Højt sygefravær er stadig en stor ledelsesmæssig udfordring på mange offentlige arbejdspladser. Hvor ansatte i den private sektor i gennemsnit har 6,6 sygefraværsdage, har offentligt ansatte i gennemsnit hele 11,4 dage. Derfor er det glædeligt, at Beskæftigelsesministeriet netop har oprettet et rejsehold og en hjemmeside, der kan hjælpe ledere i det offentlige med at nedbringe sygefraværet. Initiativerne udspringer af Ledelseskommissionens anbefalinger, men der tages desværre ikke fat på flere af kommissionens centrale anbefalinger.

Det er helt afgørende, at lederne tør tage en åben og ærlig dialog med de ansatte om deres fravær. Men det kan være vanskeligt at fastholde lederperspektivet på situationen, hvis man er i ”samme båd” som de ansatte

Signe Tønnesen Bergmann, chefkonsulent i Lederne

Helt overordnet anbefalede Ledelseskommissionen, at lederidentiteten og ledelsesrummet i det offentlige skal styrkes. Lederidentiteten for ledere i den offentlige sektor ville blive styrket, hvis de offentlige ledere – ligesom ledere i den private sektor – var omfattet af en lederaftale. Det ville give lederne en selvstændig profil og organisering i aftalesystemet.

I dag er lederne typisk organiseret i samme fagforening som deres ansatte. Organiseringen indebærer desværre, at lederne fanges i en dobbeltrolle, hvor de bliver spændt ud mellem på den ene side deres lederidentitet og på den anden side en professionsidentitet. Professionsidentiteten har de til fælles med deres medarbejdere, men den indeholder også en stærk lønmodtageridentitet. Det svækker de offentlige lederes mulighed for at udvikle en klar lederidentitet og lederfaglighed.

Det svækker desværre også ledernes indsats i kampen for at nedbringe sygefraværet. Det er helt afgørende i den sammenhæng, at lederne tør tage en åben og ærlig dialog med de ansatte om deres fravær. Det kan være en hård dialog, og det kan være vanskeligt at fastholde lederperspektivet på situationen, hvis man er i ”samme båd” som de ansatte.

Kontaktoplysninger

Søren Kudahl
Søren Kudahl
Pressechef
Mobil: 2338 4211
E-mail: sku@lho.dk
Signe_Tønnesen_mini_portræt
Signe Tønnesen
Chefkonsulent
Mobil: 2428 2476
E-mail: smt@lho.dk