Regeringens forslag om aktieoptioner åbner for misbrug

Regeringen vil med et lovforslag om aktieoptioner fremme udbredelsen af optionsprogrammer blandt danske ansatte. Men resultatet risikerer at blive det modsatte. Ansatte, der får tildelt aktieoptioner fra 2019, risikerer nemlig at komme i klemme, hvis regeringens forslag vedtages.

Af Henrik Kongsbak, Ansættelsesretschef i Lederne. Debatindlægget er bragt på Altinget.dk.

07. oktober 2018

Lederne forudser derfor, at færre vil tage mod aktieoptioner.

Forslaget blev fremlagt onsdag 3. oktober og vil kort fortalt åbne muligheden for, at arbejdsgiveren kan annullere optjente aktieoptioner ved at afskedige en medarbejder, inden medarbejderen når at udnytte sine optjente optioner.

Hvis en medarbejder eksempelvis siger ja til et optionsprogram med en femårig optjeningsperiode, risikerer vedkommende at miste alle optjente optioner, hvis vedkommende bliver afskediget efter fire år. Med den nuværende lov er en medarbejder i samme situation sikret at beholde de optioner, der er optjent i de fire år.

LÆS OGSÅ: Hvor meget tjener du?

Arbejdsgiver kan spekulere i opsigelser
På den måde åbner lovforslaget for mulige misbrugssituationer, hvor arbejdsgiveren kan spekulere i at opsige en medarbejder umiddelbart før, optjeningsperioden udløber.

Ganske vist vil lovforslaget ikke hindre, at medarbejdere kan indgå aftaler om, at de beholder optjente optioner, hvis de bliver afskediget. Men det kræver først og fremmest, at medarbejderen er opmærksom på at sikre sig, at det fremgår klart af kontrakten.

Desuden kræver det, at en medarbejder er i stand til at forhandle en sådan aftale hjem om, at optjente optioner ikke går tabt, hvis vedkommende bliver afskediget. Det vil ofte være vanskeligt, især hvis medarbejderen forhandler med et stor internationalt selskab, der typisk benytter standardkontrakter.

Lederne opfordrer derfor regeringen til at tænke sig godt om i det kommende arbejde med lovforslaget, der førstebehandles den 23. oktober.

Kontaktoplysninger

sku
Søren Kudahl
Pressechef
Mobil: 2338 4211
E-mail: sku@lho.dk

Morten_Bonde_Pedersen_mini_1
Morten Bonde Pedersen

Pressekonsulent
Mobil: 2948 4086
E-mail: mpe@lho.dk