Regeringen udskyder CO2-regningen

Skatteudspillet, som regeringen kom med mandag, er en lille lap på et stort hul i CO2-kassen. Hvis ikke vi annoncerer indførelsen af en generel CO2-afgift hurtigst muligt, skubber vi CO2-regningen foran os. 

27. november 2020

 - Af Mette Skak-Nielsen, chefkonsulent, Ledernes Hovedorganisation. Bragt i Altinget den 27. november 2020.

Der mangler grønne ambitioner i det skatteudspil, regeringen fremlagde mandag. Først og fremmest undlod regeringen en CO2-afgift i udspillet. Hvis ikke, der snart indføres en generel gradvis stigende CO2-afgift, risikerer vi at stå med ryggen mod muren i årene op til 2030, hvor målet om 70 procents CO2-reduktion skal være indfriet. Så kan det i stedet blive nødvendigt at pålægge virksomhederne meget vidtgående regulering for at nå i mål.

Derfor burde regeringen allerede nu have annonceret indførelsen af en generel CO2-afgift. Jo før det sker, jo nemmere kan ledere og virksomheder omstille sig til de nye tider. CO2-afgiften skal afspejle de danske klimaambitioner, og den skal selvfølgelige sammensættes så vi så vidt muligt at undgår, at arbejdspladser flytter til lande, hvor klimakravene er ringere og forureningen større.

Det udspil om at hæve energiafgifterne, som regeringen i stedet kom med mandag, er kun en lappeløsning, der bidrager minimalt til C02-reduktionerne. Samtidig rammer afgiften skævt, så enkelte store virksomheder uden for de større byer risikerer at måtte afskedige medarbejdere. Til gengæld vil der blive basis for nye job i lande, hvor klimakravene er mere beskedne og forureningen større. Det er ikke til gavn for hverken klimaet eller dansk økonomi.

Derfor kan det kun gå for langsom med at tage fat på de svære beslutninger som at indføre en CO2-afgift, der afspejler de danske klimaambitioner. Den skal selvfølgelige sammensættes, så vi så vidt muligt undgår, at arbejdspladser og produktion sendes til udlandet.

Lige nu befinder vi også i en svær tid med en pandemi, som presser visse dele af dansk erhvervsliv. Men vi kommer ikke udenom, at det er en bunden opgave at reducere klimaaftrykket, og vi risikerer, at CO2-forureningen bliver vanskeligere og dyrere at nedbringe, hvis vi venter med at handle.

Kontaktoplysninger

msk
Mette Skak-Nielsen
Chefkonsulent
Mobil: 2399 3138
E-mail: mek@lho.dk

Morten_Bonde_Pedersen_mini_1
Morten Bonde Pedersen

Pressekonsulent
Mobil: 2948 4086
E-mail: mpe@lho.dk