Regeringen skylder klar besked om kursen frem mod 2030

Ledere i landets virksomheder mangler viden og klarhed om vejen til regeringens mål om at nå 70 procents CO2-reduktion i 2030. Det er derfor helt afgørende, at regeringen fremlægger konkrete planer og strategier for, hvordan målet indfries. Ellers risikerer vi at stå med ryggen mod muren i årene op til 2030. 

03. marts 2021

- Af  Berit Toft Fihl, politisk chef i Lederne. Bragt på Klimamonitor.dk den 3. marts 2021. 

Klimarådet efterlyste i sin statusrapport fredag i sidste uge konkrete planer og strategier for, hvordan Danmark skal nå 70 procents reduktionsmålet i 2030. Det efterlyser lederne på landets virksomheder også. Lederne spiller en nøglerolle i at skabe den grønne omstilling, som der er et stort forretningsmæssigt potentiale i. Men de har brug for en politisk kurs at styre efter.

Derfor stemmer vi i, når Klimarådet efterlyser konkrete planer og strategier, som det skete i rådets årlige statusrapport i fredags. Lederne mangler viden og klarhed om vejen til de 70 procents reduktion. Usikkerheden bliver ikke mindre af, at regeringen tilsyneladende regner med, at vi bliver hjulpet et stykke ad vejen af endnu ikke kendte teknologier. 

Et af de afgørende punkter i klimadebatten er, om regeringen vil indføre en afgift på udledning af CO2 og i så fald hvordan. Det er helt essentielt for lederne på landets virksomheder at få at vide. Og gerne så hurtigt som muligt, så de kan begynde at planlægge de kommende års drift, forskning og teknologiske udvikling derefter.

Lederne spiller en nøglerolle i at skabe den grønne omstilling, som der er et stort forretningsmæssigt potentiale i. Men de har brug for en politisk kurs at styre efter.

Berit Toft Fihl, politisk chef i Lederne. 

Derfor er vi enige, når Klimarådet opfordrer regeringen til at tage stilling til, om den sigter efter en ensartet drivhusgasafgift, eller ”en mere håndholdt tilgang baseret på fx tilskud, specifikke afgifter, krav og egentlige forbud”, som Klimarådet skrev i sin statusrapport.

Vi kommer næppe uden om en afgift på udledning af CO2, hvis vi vil nå det ambitiøse, nationale klimamål. Afgiften skal selvfølgelig sammensættes, så vi så vidt muligt undgår, at arbejdspladser og produktion sendes til udlandet.

Hvis ikke, der ikke snart er klarhed over, hvordan en generel gradvis stigende afgift skal udformes, risikerer vi at stå med ryggen mod muren i årene op til 2030, hvor målet om 70 procents CO2-reduktion skal være indfriet. Så kan det i stedet blive nødvendigt at pålægge virksomhederne meget vidtgående regulering for at nå i mål.

Hvis regeringen derimod har modet til at melde ud om en CO2-afgift, vil vejen mod 2030 blive lettere og mere skånsom mod økonomien, end hvis regeringen udskyder beslutningerne til 11. time.

Derfor kan det kun gå for langsom med at tage fat på det måske vanskeligste spørgsmål i klimadebatten, så det er afklaret, når pandemien forhåbentligt snart er ovre, og lederne på virksomhederne får overskud til igen at koncentrere sig fuldt ud om den langsigtede planlægning. 

Kontaktoplysninger

Berit Toft Fihl
Berit Toft Fihl
Chef for public affairs
Mobil: 2428 2453
E-mail: btf@lho.dk

Morten_Bonde_Pedersen_mini_1
Morten Bonde Pedersen

Pressekonsulent
Mobil: 2948 4086
E-mail: mpe@lho.dk