Reformer skal sikre fremtidens vækst

Det kræver politisk mod og vilje til nye reformer, hvis Danmark skal sikre en høj vækst i fremtiden.

Det fastslår Ledernes Cheføkonom, Niklas Praefke, i dette indlæg, som blev bragt i Jyllands-Posten den 8. december 2019.

08. december 2019

Det var med et mere pessimistisk syn på verdensøkonomien, at OECD forleden offentliggjorde sin halvårlige rapport Economic Outlook. Den globale økonomi er gået ned i gear, og det påvirker selvsagt en lille, åben økonomi som Danmark. For i takt med at væksten aftager i fx Tyskland og Sverige, vil udlandets efterspørgsel efter danske varer og tjenester aftage. Det rammer alt andet lige eksporten og trækker dansk vækst ned.

Selvom dansk økonomi er på vej ned i tempo, så er der ingen grund til panik. Danmark tøffer stadig stille og roligt fremad med hensyn til både økonomisk vækst og beskæftigelse. Til gengæld kræver det politisk mod og vilje til nye reformer, hvis vi skal fastholde en høj vækst i fremtiden. Desværre er reformlysten fraværende i det nuværende politiske landskab.

Hos Lederne er vi af den klare overbevisning, at vi kan gøre endnu mere for at få flere til at vælge de rigtige uddannelser i forhold til arbejdsmarkedets behov og få flere ind på arbejdsmarkedet

Niklas Praefke, Cheføkonom i Lederne

OECD kommer ellers med en håndfuld anbefalinger, som kan være med til at styrke dansk økonomi. Det er yderst positivt, at OECD på linje med Lederne fastholder, at Danmark skal blive på reformsporet. Og der er da heller ingen grund til at ændre på recepten, når vi ved, at medicinen virker.

Blandt andet anbefaler OECD, at Danmark får endnu større fokus på effekten af offentligt forbrug og offentlige investeringer, så vi sikrer, at pengene bruges bedst muligt. Det kan virke som en ukontroversiel holdning, men alligevel vil det være en markant og positiv ændring, som vil munde ud i nye reformer af både uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet.

LÆS OGSÅ: Reformer luner i både gode og dårlige tider

Netop de to områder peger OECD på som oplagte reformområder, og der er plads til forbedring. Hos Lederne er vi af den klare overbevisning, at vi kan gøre endnu mere for at få flere til at vælge de rigtige uddannelser i forhold til arbejdsmarkedets behov og få flere ind på arbejdsmarkedet. Det bør fx være i form af forbedrede muligheder for mere udenlandsk arbejdskraft og fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet.

Som Seniortænketanken for nyligt anslog, så vil det øge beskæftigelsen med omkring 50.000 personer, hvis Danmark kunne komme op på det svenske niveau for seniorer i job. Det svarer til en forbedring af de offentlige finanser med ca. 13,5 mia. kr. eller nok til at aflønne over 20.000 ekstra sygeplejersker.

Det er med andre ord bare om at komme i gang!

Kontaktoplysninger

Søren Kudahl
Søren Kudahl
Pressechef
Mobil: 2338 4211
E-mail: sku@lho.dk

nip
Niklas Praefke 

Cheføkonom
Mobil: 2428 2452
E-mail: nip@lho.dk