Reformer luner både i gode og dårlige tider

Det er helt afgørende, at politikerne på Christiansborg har skarpt fokus på reformer og initiativer, som kan give virksomhedslederne de bedste betingelser for at skabe vækst og fremtidssikre Danmark.

Af Berit Toft Fihl, Politisk Chef i Lederne. Bragt i Berlingske den 9. november 2019.

09. november 2019

Vi skylder modige politikere i Folketinget stor tak for, at vi danskere generelt har oplevet økonomisk fremgang de senere år. De har gennemført en række grundlæggende fremtidssikrende reformer (f.eks. ændringer af efterlønsordningen og forhøjet pensionsalder), som har været helt afgørende for, at vi som land har været godt rustet til at kunne udnytte de gode konjunkturer.

Nu står vi måske på kanten til en ny situation, hvor der er opbremsning i verdensøkonomien og tegn på, at nogle af vores handelspartnere har det svært. Og handelskrigen mellem USA og Kina sætter også nye standarder for, hvilken usikkerhed virksomhedsledere skal håndtere. Dansk økonomi har stadig vind i sejlene. Beskæftigelsen er høj, ledigheden er lav, og der er en sund offentlig økonomi og derfor penge på kistebunden. Det skal vi sørge for ikke solde op, men i stedet investere bedst muligt i forhold til de udfordringer, som kan udfordre vores velstand.

Det er derfor ærgerligt, når det kniber med at skaffe politisk flertal for initiativer, der kan sikre mere udenlandsk arbejdskraft.

Berit Toft Fihl, Politisk Chef

Som et lille land og et land, der er dybt afhængig af omverdenen, skal vi altid være fem skridt foran og virkelig være toptunet. Det opnår vi kun, hvis politikerne på Christiansborg både i gode og dårlige tider fornyr rammebetingelserne for, at virksomhedslederne kan tage nye gode initiativer, og virksomhederne på den måde kan klare sig godt. Det gælder ikke mindst, hvis regeringens ambitiøse målsætning om en 70 procents reduktion af CO2-udledningen skal nås.

Som OECD også pegede på tidligere på året, er der grund til også i gode tider at tænke i forbedringsmuligheder. Konkret peger OECD på, at dansk økonomi bør styrkes gennem lavere beskatning af arbejdsindkomst og investeringer. Tilsvarende skal produktivitetsudviklingen i økonomien styrkes gennem konkurrencefremmende reformer. Og der bør være særligt fokus på, hvordan mindre virksomheder hurtigt kan løftes, da de har en særlig udfordring med at få iværksat og kapitaliseret af de teknologiske muligheder.

LÆS OGSÅ: Fokus på offentlig ledelse er godt - men ikke nok

Men de initiativer kan ikke stå alene. Det er også nødvendigt at beskytte dansk økonomi ved tage nye initiativer for at undgå mangel på arbejdskraft. Her og nu er der blandt andet brug udenlandske eksperter –som ingeniører og IT-folk – der har kompetencer, som virksomhedsledere kan gøre brug af i den grønne omstilling. Det er derfor ærgerligt, når det kniber med at skaffe politisk flertal for initiativer, der kan sikre mere udenlandsk arbejdskraft.

I jagten på de smarte løsninger bliver vi også nødt til at kigge på uddannelsessystemet, som leverer fremtidens arbejdskraft. En særlig udfordring bliver at sikre tilstrækkeligt med talenter, der har de rette it- og ingeniørkompetencer. Skal det lykkes, kommer vi ikke uden om, at flere kvinder skal vælge de tekniske uddannelser, hvis behovet skal dækkes. Og her har vi desværre langt i mål.

Derfor kære politikere, som netop sidder i intense forhandlinger om finansloven for næste år: Sørg for at have skarpt fokus på reformer og initiativer, som kan give virksomhedslederne de bedste betingelser for at skabe vækst og fremtidssikre Danmark.

Kontaktoplysninger

Søren Kudahl
Søren Kudahl
Pressechef
Mobil: 2338 4211
E-mail: sku@lho.dk
Berit Toft Fihl
Berit Toft Fihl
Chef for public affairs
Mobil: 2428 2453
E-mail: btf@lho.dk