Pensionisttilværelsen og arbejdslivet skal passe bedre sammen

Flere ældre bliver længere tid på arbejdsmarkedet. Det er en af hovedårsagerne til, at vi har haft en rekordstor fremgang i beskæftigelsen gennem de seneste år uden, at det har medført den overophedning af arbejdsmarkedet med en massiv mangel på arbejdskraft og galopperende lønstigninger, som vi så i tiden op til finanskrisen i 2008. Det skal vi være glade for. For der er brug for seniorerne på arbejdsmarkedet.

Af Henrik Bach Mortensen, direktør i Lederne, bragt på Altinget den 12. marts.

12. marts 2020

Men vi kan gøre meget mere for at fastholde endnu flere af de danskere, som har rundet folkepensionsalderen.

Det skal altid kunne betale sig at arbejde, også efter at man har nået folkepensionsalderen. Derfor er det afgørende, at vi får lempet de modregningsregler, som gælder for folkepensionister, der fortsætter med at arbejde.

I Ledernes Hovedorganisation er vi derfor meget tilfredse med, at beskæftigelsesministeren har tilkendegivet, at den kommende pensionskommission også skal se på modregningsreglerne i folkepensionen. 

Der er god grund til at tro, at flere seniorer kan blive på arbejdsmarkedet, hvis vi giver seniorerne større fleksibilitet. 

Henrik Bach Mortensen, direktør i Lederne

Gennem de senere år er der gennemført en række rigtigt fornuftige tiltag, som gør det mere attraktivt at fortsætte på med at arbejde efter folkepensionsalderen. Blandt andet er mulighederne for opsat pension blevet forbedret, bundfradraget for folkepensionisters arbejdsindkomst er blevet forhøjet, og der indført en skattefri seniorpræmie for folkepensionister, der fortsætter med at arbejde. Alle disse initiativer har givet seniorer klare økonomiske fordele ved at arbejde længere.

Sideløbende med, at de politiske tiltag er indført, er gruppen af 60-64-årige, der er i arbejde, vokset. Fra 2013 til 2018 er knap 50.000 flere af de 60-64-årige kommet i arbejde. Det svarer til cirka en fjerdedel af den samlede fremgang i beskæftigelsen i samme periode.

Og også blandt de seniorer, som er over folkepensionsalderen, er beskæftigelsen steget markant. Ser man på gruppen af 65-69-årige, er 23.000 flere kommet i beskæftigelse som lønmodtagere eller selvstændige i løbet af ti år fra 2008 til 2018.

Selvom der er sket fremskridt, både politisk og målt på beskæftigelse, er der stadig plads til forbedringer. Ikke mindst fordi, de mange politiske tiltag har den bagside, at reglerne er blevet mere uoverskuelige.

LÆS OGSÅ: Seniorer er ikke jobmarkedets tabere

Derfor skylder politikerne at gøre det mere gennemskueligt for seniorerne, hvad de økonomisk får ud af at blive ved med at arbejde.

Og så skal mulighederne for gradvis tilbagetrækning forbedres. Mange seniorer ønsker at fastholde tilknytning til deres arbejdsplads på nedsat tid. Andre fortryder, at de har forladt arbejdsmarkedet og vil gerne vende tilbage. Det kræver ikke kun fleksibilitet fra virksomhedernes side, men også fleksibilitet i pensionsordningerne.  Det skal være muligt at gå på delpension, og man skal kunne sætte sine pensionsudbetalinger helt på pause, hvis man vender tilbage til arbejdsmarkedet for en periode. Det er allerede muligt i lovgivningen, men ikke alle pensionsselskaber tilbyder muligheden. Det bør de.

Vi skal samtidig synliggøre de job, som kan være velegnede til seniorer. Derfor er det vigtigt, at vi får etableret en egentligt senior-jobbørs, hvor seniorer og virksomheder let kan finde hinanden. Det kan både være faste job, vikariater og måske job på deltid, der udbydes.

Der er god grund til at tro, at flere seniorer kan blive på arbejdsmarkedet, hvis vi giver seniorerne større fleksibilitet. Lederne ude på de danske arbejdspladser ser positivt på seniormedarbejdere. Dobbelt så mange ledere mener, at medarbejdere over 60 år er en bedre arbejdskraft end yngre medarbejdere, viser en nyere undersøgelse blandt 13.000 medlemmer af Lederne.

Det er en udstrakt hånd fra de danske ledere.

Kontaktoplysninger

hbm
Henrik Bach Mortensen
Direktør i Lederne
Mobil: 2491 9957
E-mail: hmo@lho.dk

Morten_Bonde_Pedersen_mini_1
Morten Bonde Pedersen

Pressekonsulent
Mobil: 2948 4086
E-mail: mpe@lho.dk