Penge i hænderne på danskerne skal genskabe job

Genåbningen af samfundet efter coronakrisen kommer til at tage tid. Titusinder har mistet deres job, virksomheder er lukket, og iværksættere har måttet opgive deres livsværk.

Af Henrik Bach Mortensen, direktør i Lederne. Bragt i Altinget den 18. maj 2020.

18. maj 2020

Den økonomiske krise er både massiv, fordi der på samme tid er sket et fald i virksomhedernes produktion og beskæftigelse – dvs. økonomiens udbudsside – og i efterspørgslen hos såvel forbrugere som virksomheder.
 
Hvis vi skal undgå en voldsom stigning i ledigheden i årene fremover, er det helt afgørende, at staten booster det private forbrug og fremmer grønne investeringer, både i hjemmene og på virksomhederne.
 
Først og fremmest bør politikerne give familiernes økonomi et løft via blandt andet skattelettelser og tilskud til forbedringer i hjemmet og investeringer i grøn teknologi. Desuden skal alle danskere, der er i arbejde, kunne vælge at få deres opsparede feriepenge udbetalt i år, frem for at få dem når de går på pension, som de nuværende regler ellers lægger op til.
 
Feriepenge til forbrug og forbedringer
For en typisk FH-familie vil det give 50.000 kroner mere i budgettet efter skat, hvis begge forældre vælger at få udbetalt deres feriepenge. De penge vil kunne hjælpe danske virksomheder over en bred kam.
 
Pengene kan eksempelvis bruges til rengøring eller håndværksarbejde i hjemmet. Eller familien kan få sig nogle fælles oplevelser og støtte de virksomheder inden for oplevelsesøkonomien, der er særligt hårdt ramt.
 
Hvis familien vælger at købe service eller håndværkshjælp i hjemmet, bør de samtidig kunne trække en stor del af udgifterne fra i skat. Politikerne bør indføre en markant udvidelse af den nuværende Boligjob-ordning, så hver voksen i husstanden skal kunne trække 40.000 kr. fra i skat, uanset om pengene går til håndværksudgifter eller service så som rengøring. Det er mere end en fordobling af det nuværende fradragsbeløb. Værdien af fradraget skal samtidig øges til 50 procent fra de nuværende 26 procent.

Det vil hjælpe nogle af de virksomheder på benene igen, som er allerhårdest ramt og har måtte afskedige eller hjemsende flest. Derfor bør vi give en særlig håndsrækning til netop de brancher.

Henrik Bach Mortensen, direktør i Lederne

Det vil skabe job hos rengøringsvirksomheder og håndværksmestre overalt i landet.
 
Hvis familierne vælger at bruge nogle af de ekstra penge i budgettet på oplevelser, skal de også nyde gavn af en skatterabat – eller rettere en momsrabat. Restauranter, spillesteder og lignende bør midlertidigt få nedsat momsen til det laveste niveau, som EU-reglerne tillader. Og regeringen bør arbejde for en midlertidig dispensation fra EU, så der tillades nulmoms for visse brancher i en periode.
 
Det vil hjælpe nogle af de virksomheder på benene igen, som er allerhårdest ramt og har måtte afskedige eller hjemsende flest. Derfor bør vi give en særlig håndsrækning til netop de brancher.
 
Giv eksportvirksomhederne klarhed
Mens vi kan hjælpe nogle af de hårdest ramte virksomheder inden for håndværk og service på fode igen, er der sektorer, som vi ikke kan gøre meget for. Det gælder først og fremmest eksportsektoren, som sikrer beskæftigelse til 800.000 danskere.  Eksportvirksomhedernes omsætning kan danske politikere i sagens natur ikke gøre det store for at fremme. De virksomheder er afhængige af udviklingen i de lande, vi handler med.
 
Det bedste, vi kan gøre for eksportvirksomhederne, er derfor at forlænge hjælpepakkerne, så de ikke tvinges til afskedige dygtige medarbejdere og dermed stå svagere i konkurrencen, når verdensøkonomien igen kommer i gang, og nye muligheder opstår.
 
Politikerne kan passende forlænge pakkerne til udgangen af august, så virksomhederne får klarhed over driften sommeren over. Hvad der sker derefter, kan vi naturligvis gisne om.
 
Derfor er der brug for løbende at tage stilling til hjælpepakkerne og om nødvendigt forlænge dem samtidig med, at vi håber på et snarligt comeback til det samfund og den åbne økonomi, der har gjort Danmark til et velstående land.
Giv familierne flere penge til forbrug og forbedringer

Dansk økonomi bør genoprettes ved en massiv forøgelse af borgernes muligheder for at købe varer og serviceydelser.

Kontaktoplysninger

hbm
Henrik Bach Mortensen
Direktør i Lederne
Mobil: 2491 9957
E-mail: hmo@lho.dk

Morten_Bonde_Pedersen_mini_1
Morten Bonde Pedersen

Pressekonsulent
Mobil: 2948 4086
E-mail: mpe@lho.dk