Øget servicefradrag er en tiltrængt hånd til travle familier

Når mange flere eksempelvis svenske kvinder når til tops, skyldes det ikke mindst, at svenske familier har bedre muligheder for at købe sig til service i hjemmet.


Af Berit Toft Fihl, politisk chef, Lederne. bragt i Jyllands-Posten 4. januar 2020

03. januar 2020

Danske børnefamilier er pressede på tid. Det skyldes ikke mindst, at det er dyrt at købe sig til rengøring, børnepasning og anden service i hjemmet. Sådan vil det være i et land, hvor rengøringsfolk og børnepassere får en løn, man kan leve af. Lønnen skal vi ikke ændre på, men vi kan som samfund give børnefamilierne en tiltrængt hånd ved at hæve det skattefradrag, som familier kan få, når de køber rengøring og anden service i hjemmet.

I dag kan hver voksen få skattefradrag for de første 6.200 kroner, som de bruger på rengøring, børnepasning eller lignende i hjemmet. Det giver en kontant skattefordel på 1650 kroner om året per voksen. Det er et forsvindende lille beløb i en familie, der eksempelvis har udgifter til nogle timers rengøring hver uge året rundt.

De danske politikere har al mulig grund til at kigge mod Sverige, hvis de deler Ledernes mål om at få flere kvinder ind på ledelsesgangene.

Berit Toft Fihl, Politisk Chef

Derfor vil vi opfordre politikerne til at hæve det såkaldte servicefradrag betydeligt fra de nuværende 6.200 kroner. Det vil især være en håndsrækning til kvinderne i de danske familier. Undersøgelser viser nemlig, at det er kvinderne, der tager sig af den største del af det huslige arbejde. Sådan burde det ikke være i et land, der bryster sig af ligestilling mellem kønnene. Men undersøgelser viser, at husarbejdet fylder meget mere af fritiden hos kvinder end mænd.

Billedet ændrer sig, når kvinderne får et lederjob, viser undersøgelser. Så bruger de betydeligt færre timer på det huslige arbejde, fordi der bliver råd til at købe sig til rengøring og anden hjælp i hjemmet. Indtil da kniber det for mange husholdninger at finde plads til hushjælp i budgettet. Derfor opgiver alt for mange kvinder at gå efter det lederjob, de måske har ambitioner om.

LÆS OGSÅ: Nye barselsregler er vejen til flere kvindelige ledere

På den baggrund kan det ikke undre, at Danmark indtager en trist placering som nummer 102 blandt 153 lande, når det gælder kvinder i ledelse. Sverige er nummer 35. Det fremgår af en helt ny rapport fra World Economic Forum. I Danmark er godt hver fjerde leder (26,7%) en kvinde, mens knap 4 ud af 10 svenske ledere er kvinde (38,6%).

Når så mange flere svenske kvinder når til tops, skyldes det ikke mindst, at svenske familier har meget bedre muligheder for at købe sig til service i hjemmet. Svenskerne kan få skattefradrag for de første 25.000 svenske kroner, som hver voksen bruger på rengøring eller anden service i hjemmet. Ovenikøbet er værdien af fradraget i Sverige næsten dobbelt så høj som i Danmark.

De danske politikere har al mulig grund til at kigge mod Sverige, hvis de deler Ledernes mål om at få flere kvinder ind på ledelsesgangene. Politikerne kunne passende starte med at justere den såkaldte boligjob-ordning, der gælder i dag, og som indebærer, at man kan trække 6.200 kroner fra til serviceydelser og 12.500 til håndværkerudgifter. Det ville være nemt at gøre ordningen mere fleksibel, så det samlede fradrag på 18.700 kr. kunne bruges på udgifter til service.

Ved at forhøje servicefradraget kan vi én gang for alle hive de praktiske, huslige gøremål ud af det skæve karriereregnskab mellem mænd og kvinder. Det skylder vi både familierne, kvinderne og de virksomheder, som i dag går glip af de kvindelige ledertalenter.

Kontaktoplysninger

Søren Kudahl
Søren Kudahl
Pressechef
Mobil: 2338 4211
E-mail: sku@lho.dk
Berit Toft Fihl
Berit Toft Fihl
Chef for public affairs
Mobil: 2428 2453
E-mail: btf@lho.dk