Nye stresstal og store kriser understreger behovet for bæredygtig ledelse

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed understreger, at stress forsat er en alvorlig udfordring i Danmark. Store kriser som coronakrisen, klimakrisen og den russiske invasion af Ukraine kan aflæses direkte på danskernes stressniveau. Derfor er det helt essentielt, at ledere og organisationer klædes ordentligt på til at håndtere en verden i konstant forandring, og derved kan være med til at forebygge stress hos medarbejderne. 

18. marts 2022

-Af Signe Tønnesen, chefkonsulent hos Lederne. Bragt i A4 Arbejdsmiljø den 18. marts 2022. 

Stress koster dyrt på mange niveauer i det danske samfund: For de mennesker, der bliver ramt, på virksomhedernes bundlinje og for samfundet.

Og skulle nogen være i tvivl om, hvorvidt stress fortsat er en alvorlig og stor udfordring i Danmark, kan man blot kigge på tallene i den nye nationale sundhedsprofil, som Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed netop har offentliggjort. Baseret på en spørgeskemaundersøgelse med svar fra næsten 184.000 danskere på 16 år eller derover viser det sig blandt andet, at 29,1 pct. af de adspurgte, svarende til knap tre ud af ti, nu oplever et højt stressniveau mod 25,1 pct. i den seneste tilsvarende undersøgelse fra 2017. 

Kigger man isoleret på de af respondenterne, der er i job, er det 23,2 pct., som i 2021 har en høj score på stressskalaen, mod 19,4 pct. i 2017.

Resultaterne i Sundhedsstyrelsens undersøgelse flugter med nye tal fra Lederne om stress blandt ledere på de danske arbejdspladser. Undersøgelsen, der blev offentliggjort i januar i år, viste, at 24 procent af lederne ofte eller hele tiden i løbet af de seneste to uger havde følt sig stresset.

Så virkeligheden er, at omkring hver fjerde medarbejder og leder på de danske arbejdspladser går rundt og er belastet af stress. Det er alvorligt. Og det er et faktum, som kræver handling – især fordi vi ser store udfordringer i horisonten, som kan risikere at få andelen af stressede til at vokse yderligere.

Forskning viser, at det daglige arbejde kan være en kilde til stress, og det har i sig selv været et tema på mange arbejdspladser igennem lang tid. Men der er ingen tvivl om, at store globale tendenser og begivenheder nu og i den nære fremtid vil kunne aflæses direkte på danskernes stressniveau, medmindre ledelserne forbereder sig og lever op til deres ansvar.

 

Coronakrisen og de lange perioder med nedlukninger, restriktioner, hjemmearbejde og stor usikkerhed i en række brancher var en klokkeklar stressfaktor for ledelse og medarbejdere 

Signe Tønnesen, chefkonsulent hos Lederne

Vi har – og har haft – mange store temaer at bekymre os over de seneste år:

Coronakrisen og de lange perioder med nedlukninger, restriktioner, hjemmearbejde og stor usikkerhed i en række brancher var en klokkeklar stressfaktor for ledelse og medarbejdere – også selvom mange virksomheder hurtigt og klogt fandt de bedst mulige løsninger for driften af virksomhederne under nye og svære vilkår.

Klimakrisen og deraf følgende nye krav fra lovgivere og forbrugere, der kræver nye bæredygtige måder at lede og arbejde på, har været og vil givetvis fortsat være en direkte stressfaktor for mange.

Og i disse dage, hvor hele verdens fokus er rettet mod den russiske invasion af Ukraine, er vi vidne til en skelsættende begivenhed, som også blandt danske virksomheder og ledere udløser nye krav og udfordringer. Hvad betyder energiprisernes himmelflugt for vores produktion? Hvad betyder restriktionerne for afsætning af vores produkter eller leverancer fra underleverandører? Og hvad sker der med den nationale og internationale økonomi i kølvandet på rentestigninger, stigende energipriser, den generelle usikkerhed på markederne m.v.? 

Forebyggelse af stress i en foranderlig verden kræver bæredygtig ledelse med en topledelse, som skal gå forrest og sætte retningen i organisationen, så der bliver taget lige så meget hånd om den menneskelige bundlinje som den økonomiske bundlinje.

Signe Tønnesen, chefkonsulent hos Lederne

Vi er dér, hvor både ledere og medarbejdere på de danske virksomheder skal forholde sig til, at ydre faktorer presser organisationerne. Coronaepidemien har presset arbejdspladserne, og krigen i Ukraine og klimakrisen vil øge stressbelastningen på vores arbejdspladser yderligere. Det betyder for virksomhederne, at forebyggelse og håndtering af stress bliver forretningskritisk: Hvis ledelserne ikke kan tilpasse deres organisationer til at forebygge og håndtere de faktorer, der kan udløse stress, risikerer man sygemeldinger, underperformance og negative konsekvenser på bundlinjen.

Ledelsen og organisationen skal altså være klædt på til at håndtere de forandringer, der tilsyneladende er eksponentielt stigende. Kunsten set fra et ledelsesmæssigt synspunkt er både at opbygge forandringsparate organisationer og at udvise handlekraft i forhold til de konkrete forandringer, der, som vi har set med krigen i Ukraine, kan komme fra den ene dag til den anden. Og det er vitalt at have ledelser, som anviser konkrete løsninger for medarbejderne og giver klare svar på tvivlsspørgsmål, inden de mange forandringer fører til stress.

Med andre ord: Forebyggelse af stress i en foranderlig verden kræver bæredygtig ledelse med en topledelse, som skal gå forrest og sætte retningen i organisationen, så der bliver taget lige så meget hånd om den menneskelige bundlinje som den økonomiske bundlinje.

Kontaktoplysninger

Anders Hvass
Anders Hvass
Konstitueret pressechef
Mobil: 2545 6427
E-mail: ahv@lederne.dk
Signe_Tønnesen_mini_portræt
Signe Tønnesen
Chefkonsulent
Mobil: 2428 2476
E-mail: smt@lho.dk