Nye politikere bør give mere rum til de kommunale ledere

Stort tillykke til de politikere, som i denne uge har fået vælgernes mandat til at styre kommunerne de næste fire år. Det er en utrolig vigtig opgave, hvor de får ansvaret for nogle af de absolutte kerneydelser i velfærdssamfundet. Som noget af det første bør de nye kommunalbestyrelser give mere rum til de kommunale ledere, som i dag er hæmmet af unødigt meget bureaukrati og politisk indblanding.

17. november 2021

-Af Bodil Nordestgaard Ismiris, adm. direktør i Lederne. Bragt i Jyllands-Posten den 17. november 2021.

2.436 politikere har i denne uge fået opbakning fra vælgerne til at have ansvaret for vigtige områder som daginstitutioner, skoler og ældrepleje i kommunerne de kommende fire år. Først og fremmest vil jeg gerne sige stort tillykke til de valgte, som er lykkedes med at overbevise vælgerne om, at de har de rette holdninger og kompetencer til at lede nogle af de absolutte kerneydelser i det danske velfærdssamfund. Det er et skulderklap af de helt store.

Som direktør for Danmarks største lederorganisation har jeg samtidig en indtrængende appel til de nye kommunalbestyrelser. De kommunale ledere oplever nemlig, at både de selv og deres medarbejdere bruger mere og mere tid på dokumentation og bureaukrati. Det sagde et overvældende flertal, da Lederne for et lille år siden gennemførte en stor undersøgelse blandt kommunale ledere – bredt fordelt på de forskellige områder.

Staten er helt sikkert en stor synder i den sammenhæng. Landspolitikerne har desværre en uheldig tendens til, at hver gang de finder behov for at løse et problem eller forbedre noget på det kommunale område, indfører de en ny regel eller et nyt dokumentationskrav – eller typisk en hel bunke. Det stiller kommunerne sig med rette tit kritisk overfor, men de har det desværre med at fortrænge, at kommunalpolitikerne også selv er særdeles gode til at vælte nye dokumentationskrav og regler ned over ledere og medarbejdere. Rent faktisk viste vores undersøgelse, at lidt flere af de kommunale ledere (66 procent) oplevede, at der var kommet flere dokumentationskrav fra kommunen selv i løbet af de seneste to år, end der havde samme oplevelse i forhold til staten (63 procent). 

Kommunalpolitikerne bør holde sig til at sætte de overordnede mål, mens de kommunale ledere skal have stor frihed til at føre målene ud i livet på den bedst mulige måde. 

Bodil Nordestgaard Ismiris, adm. direktør i Lederne

Det sender for mig et meget tydeligt signal til de nyvalgte kommunalbestyrelser om, at de bør standse op og tænke sig meget grundigt om, inden de – ofte med de bedste intentioner om at løfte den kommunale service for borgerne – får vedtaget endnu flere krav og regler. Kommunalpolitikerne bør holde sig til at sætte de overordnede mål, mens de kommunale ledere skal have stor frihed til at føre målene ud i livet på den bedst mulige måde.

Men mange steder er den afgrænsning alt for plumret, og det betyder, at lederne ikke har det nødvendige rum til at lede medarbejderne og nå målene. Det afspejler et problem i den offentlige sektor, som Ledelseskommissionen allerede pegede på, da den kom med sine anbefalinger for tre et halvt år siden. Og desværre viste Ledernes undersøgelse, at det er gået i den forkerte retning siden da. Over en tredjedel af de kommunale ledere oplevede, at de havde fået mindre rum til at lede og føre de politiske beslutninger ud i livet, end de havde to år tidligere, mens kun hver 10. oplevede, at de havde fået mere ledelsesrum.

Derfor vil jeg gerne opfordre og udfordre de nye kommunalbestyrelser til at vise deres ledere og medarbejdere langt mere tillid og give lederne mere rum til at føre de politiske mål ud i livet. Så står lederne omvendt naturligvis gerne til ansvar for, om målene nås.

Kontaktoplysninger ved pressehenvendelser

Jesper Melgaard
Jesper Melgaard
Pressechef
Mobil: 2769 4569
E-mail: jem@lho.dk