Mit Lederne

Debat

Nye ledere kløjes i relationen til unge

25. maj 2018

KLUMME AF LEDELSESRÅDGIVER HOS LEDERNE HELLE BRUUN MADSEN OG LEKTOR HOS CPHBUSINESS KAREN CHRISTINA RASMUSSEN I BERLINGSKE: Uerfarne og ofte unge ledere ønsker at have en tæt relation til deres unge medarbejdere. De skelner ikke mellem det private og det professionelle, og grænserne mellem arbejdsliv og privatliv er i det hele taget flydende.

Det viser en ny undersøgelse fra Cphbusiness, som bygger på 32 interviews med unge, nyuddannede i aldersgruppen fra 22 til 28 år og deres nærmeste leder fra blandt andet marketing-, finans-, mægler-, service og oplevelsesbranchen.

Ifølge undersøgelsen er det typisk lederen, som definerer rammen for relationen til den unge. Dermed kommer lederens behov for social interaktion med den unge til at styre omfanget og graden af nærhed i relationen. Den unge selv, derimod, lægger på den ene side vægt på at have en nærværende relation til nærmeste leder, men efterlyser samtidig en klar skillelinje mellem den professionelle og den private relation. Er skillelinjen uklar eller helt fraværende, kommer den unge til at være den ”voksne” og den, der forsøger at sætte grænser i forhold til lederen.

Der er behov for, at nye ledere fra den første dag i lederjobbet er mere bevidste om at skabe balance i relationen til de unge

Ledelsrådgiver Helle Bruun Madsen og lektor Karen Christina Rasmussen

I praksis er det dog mere undtagelsen end reglen, at de unge siger fra. Manglende erfaring gør, at de unge er usikre, og de har svært ved at vurdere, hvornår de kan tillade sig at sige fra over for deres leder. En Facebook-venneanmodning fra lederen kan føles som et skulderklap, men går lederen videre og forventer samvær om fælles aktiviteter efter arbejde, bliver det hurtigt for meget og opfattes som grænseoverskridende af de unge medarbejdere.

De kommer let til at stå i et dilemma, hvor de på den ene side er afhængige af at have en velfungerende professionel relation til nærmeste leder for at få adgang til spændende arbejdsopgaver og nødvendig læring, men ender med at føle sig fanget i en tættere relation til nærmeste leder, end de egentlig ønsker, fordi de er for uerfarne til at sige fra i tide. Når ”skaden” er sket, vælger de ofte at søge nye græsgange for at få en mere professionel og respektfuld leder/medarbejder-relation.

Det er overraskende, at mange af de nye ledere tilsyneladende ikke er klædt bedre på til at varetage lederrollen, men at de famler, når det gælder evnen til at skabe en professionel relation, som de sætter deres personlige aftryk på, uden at de træder ud af deres lederrolle og overskrider grænsen til det private. Rapporten fra Cphbusiness taler sit tydelige sprog: Der er behov for, at nye ledere fra den første dag i lederjobbet er mere bevidste om at skabe balance i relationen til de unge, så de trives og udvikler sig, og så vi undgår, at de søger væk i utide. I en tid med små årgange og begyndende mangel på arbejdskraft, er det for dyrt at lade være med at have fokus på betydningen af en respektfuld relation.

LÆS OGSÅ: Flere med faglært baggrund tager lederuddannelse

Vi kan dog ikke overlade opgaven og ansvaret til lederne alene. Virksomhederne og især ledernes chefer skal mere på banen. De skal klæde deres ledere bedre på til at indtræde i lederrollen og fremtræde professionelt i deres omgang med de unge. Chefen skal tage initiativ til forventningsafstemning og en reflekteret dialog med de uerfarne ledere samt sørge for løbende opfølgning og støtte til lederen. Dialogen kan have fokus på spørgsmål som eksempelvis: Hvad er god ledelse hos os? Hvad er en god leder/medarbejder-relation? Hvor private kan man være i en professionel relation? Kan man for eksempel se sine medarbejdere efter arbejdstid?

Det er på høje tid – der bliver stort behov for ledere med stærke relationelle kompetencer  fremover.