Nye barselsregler er vejen til flere kvindelige ledere

Syv centrale aktører fra erhvervslivet argumenterer i fælles indlæg for, at Folketinget bør reservere en større del af de offentligt betalte barselsdagpenge til mænd.

Indlægget blev bragt i Politiken den 28. december 2019.

28. december 2019

Under hver fjerde leder i Danmark er en kvinde. Det var det ekstremt nedslående resultat, da Danmarks Statistik for nylig offentliggjorde en ny analyse om kvindelige ledere gennemført for ligestillingsministeren. Vi må desværre konstatere, at det går uendeligt langsomt fremad med at få flere kvindelige ledere.

Det er et stort problem, fordi det i et lille land som Danmark er fuldstændig afgørende for at klare os godt i den internationale konkurrence, at vi udnytter talentmassen optimalt. Og det gør vi langt fra, når så lille en andel af de kvindelige talenter bliver ledere.

Hvis vi for alvor vil sikre, at vi får flere kvindelige ledere, er vi derfor som samfund nødt til at tage markante skridt i forhold til fordelingen af barselsorlov mellem mænd og kvinder. 

Forskningen viser, det at stifte familie har en anden virkning på kvinders karriere end på mænds. Det skyldtes blandt andet kvindernes meget lange barselsorlov, som lægger en dæmper på kvindernes karriereudvikling. Ikke blot på grund af det lange fravær under barslen, men også fordi de efterfølgende ændrer adfærd i arbejdslivet. Kvinderne går efter barselsorloven oftere ned i tid, skifter sektor og tager børnenes sygedage langt oftere end mændene.

Hvis vi for alvor vil sikre, at vi får flere kvindelige ledere, er vi derfor som samfund nødt til at tage markante skridt i forhold til fordelingen af barselsorlov mellem mænd og kvinder. I dag tager mændene i gennemsnit kun cirka 30 dages orlov, mens kvinderne rundt regnet holder 10 gange så meget orlov. Vi mener derfor, at Folketinget bør ændre barselsreglerne, så en langt større del af de offentligt betalte barselsdagpenge reserveres til mændene.

Vi kan heldigvis konstatere, at flere og flere erkender, at det er vejen frem. Senest var det direktøren for Danmarks største erhvervsorganisation, DI, som i Berlingske talte for nødvendigheden af at reservere mere barselsorlov for netop at sikre, at vi udnytter den kvindelige talentmasse i Danmark. Det er meget glædeligt, at Lars Sandahl Sørensen har rykket DI’s holdning, og vi er sikre på, at andre organisationer vil følge efter. Nu venter vi så blot på, at et flertal i Folketinget også ændrer holdning og sikrer en mere ligelig fordeling af barselsorloven mellem mænd og kvinder.

Af:

Anja Monrad, Senior Vice President & General Manager i Dell EMC
Bodil Nordestgaard Ismiris, viceadm. direktør i Lederne
Malou Aamund, direktør for Google i Danmark
Marianne Kirkegaard, adm. direktør for CMS Bakery Solutions
Merete Eldrup, medlem af flere bestyrelser og nyudnævnt bestyrelsesformand for Københavns Universitet
Nina Smith, økonomiprofessor ved Aarhus Universitet og medlem af flere bestyrelser
Thomas Thune Andersen, bestyrelsesformand for Ørsted

Kontaktoplysninger ved pressehenvendelser

Jesper Melgaard
Jesper Melgaard
Pressechef
Mobil: 2769 4569
E-mail: jem@lho.dk