Nordiske ledere: lønforhandlinger må ikke rykkes til EU

Lederorganisationerne i Norge, Sverige og Danmark opfordrer enstemmigt regeringerne til at bremse EU-direktivet om mindstelønninger, der vil ødelægge en stærk tradition for kollektive aftaler i Norden. 

08. december 2020

- Af Torkild Justesen, direktør, Lederne, Andreas Miller, formand Ledarna, Sverige og Audun A. Ingvartsen, formand Lederne, Norge. Bragt i Jyllands-Posten den 8. december 2020. 

EU-samarbejdet er vigtigt for at løse mange af de aktuelle udfordringer, Europa står overfor, og som medlemslandene ikke kan løse på egen hånd. Det gælder ikke mindst kampen mod klimaforandringerne, opretholdelse af Europas konkurrenceevne og sikring af vareforsyning og leverandørkæder.

Det ved om nogen de ledere, som dagligt er i kontakt med partnere, kunder og leverandører rundt om i Europa. Derfor er det ødelæggende, at EU-kommissionen har fremlagt et forslag om mindstelønninger i EU. Forslaget risikerer at få gennemgribende konsekvenser for den måde, arbejdsmarkederne i Danmark og de andre skandinaviske lande fungerer på.

Med forslaget forsvinder den forudsigelighed, der er en af styrkerne ved de nordiske arbejdsmarkeder, hvor arbejdsgivere og arbejdstagere forhandler sig frem til løn og arbejdsvilkår. Med forslaget træder EU-kommissionen ud over EUs beføjelser og risikerer at ødelægge den forhandlingsmodel, som har fungereret godt i de skandinaviske lande i mange år.

Vi er naturligvis ikke imod det overordnede sigte med forslaget – at alle skal arbejde under anstændige vilkår og til en løn, man kan leve af. Men netop når det gælder at løfte de lavestlønnede, har den skandinaviske model vist sit værd gennem årtier. 

Som repræsentanter for lederorganisationerne i Danmark, Norge og Sverige opfordrer vi den danske og svenske regering, Folketinget og den svenske Riksdag samt medlemmer af Europaparlamentet til at modsætte sig forslaget og i stedet henvise til nærhedsprincippet. Vi vil opfordre den danske og svenske regering til at opretholde et tæt samarbejde, når forslaget skal til behandling i ministerrådet

 

Forslaget risikerer at få gennemgribende konsekvenser for den måde, arbejdsmarkederne i Danmark og de andre skandinaviske lande fungerer på.

Torkild Justesen, direktør, Lederne, Andreas Miller, formand Ledarna, Sverige og Audun A. Ingvartsen, formand Lederne, Norge.

EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, og kommissær Nicolas Schmit har ganske vist gang på gang understreget, at de skandinaviske landes arbejdsmarkedsmodel ikke vil blive påvirket af det planlagte EU-direktiv. Men sådan er virkeligheden desværre ikke.

I både Danmark og Sverige når arbejdsmarkedets parter frem til samme juridiske vurdering af direktivet, nemlig at samtlige medlemslande bliver underlagt direktivet og, at det vil medføre, at alle arbejdstagere i EU skal omfattes af en mindsteløn.

Det vil igen betyde, at de kollektivaftaler, som forhandles af fagforeninger og arbejdsgivere risikerer at skulle fortolkes af EU-domstolen, der så skal afgøre, om de skandinaviske lande lever op til direktivets krav. Det er et problem, som er næsten umuligt at leve med for os i Norden.

De kollektivaftaler, som forhandles af fagforeninger og arbejdsgivere, risikerer at skulle fortolkes af EU-domstolen, der så skal afgøre, om de skandinaviske lande lever op til direktivets krav. 

Torkild Justesen, direktør, Lederne, Andreas Miller, formand Ledarna, Sverige og Audun A. Ingvartsen, formand Lederne, Norge.

Spørgsmål om lønforhandling og løndannelse skal, ifølge EU-traktaten, udtrykkeligt ligge helt og holdent på nationalt niveau. Det er der mange gode grunde til at holde fast i.

EU-kommissionens udspil risikerer at politisere løndannelsen. Internationale erfaringer viser, at risikoen for konflikter og strejker øges, når det er politikere, som fastlægger lønnen, og ikke arbejdsmarkedets parter gennem forhandlinger.

Den forudsigelighed, der ligger i den skandinaviske model, er vigtig for både ledere og medarbejdere, så begge parter kan være fleksible og indrette sig efter en foranderlig virkelighed. Det viser mere end 100 års erfaring. Det er der ingen grund til at sætte over styr. Derfor opfordrer vi de danske og svenske politikere til at sætte en stopper for, at direktivforslaget bliver vedtaget. 

 

Kontaktoplysninger

Morten_Bonde_Pedersen_mini_1
Morten Bonde Pedersen

Pressekonsulent
Mobil: 2948 4086
E-mail: mpe@lho.dk