Mit Lederne

Debat

Nej til svækkelse af beskæftigelsesindsatsen

16. januar 2018

DEBATINDLÆG AF DIREKTØR HENRIK BACH MORTENSEN BRAGT I BØRSEN DEN 1. DECEMBER: Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti har begge givet støtte til forslag om at øge a-kassernes og svække kommunernes ansvar for beskæftigelsespolitikken. Det er en rigtig dårlig tanke, som risikerer at svække mulighederne for at bekæmpe mangel på arbejdskraft og flaskehalse på arbejdsmarkedet.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har fremsat en udmærket plan for afbureaukratisering af beskæftigelsespolitikken. I den forbindelse lægger S og DF op til, at a-kasserne skal stå for en større del af kontakten og samtalerne med de ledige, mens kommunernes forpligtelser udtyndes.

På grund af de truende flaskehalse er det helt afgørende, at ledige finder jobs på tværs af brancher.

Direktør hos Lederne Henrik Bach Mortensen

Det ville være uklogt af flere årsager.

Hele beskæftigelsesområdet er for få siden blevet omorganiseret, så kommunerne har fået et større ansvar for at sikre, at de ledige kommer i beskæftigelse, og for at virksomhederne får den arbejdskraft, som de har brug for. Der er gennemført en refusionsreform, der placerer en større del af dagpengeregningen hos kommunerne, fordi de har fået et større ansvar for indsatsen. Det er simpelthen udtryk for dårlig og usammenhængende ledelsestænkning, hvis man nu adskiller ansvaret for opgaverne fra finansieringsansvaret!

LÆS OGSÅ: Hver femte leder arbejder over 50 timer om ugen

På grund af de truende flaskehalse er det helt afgørende, at ledige finder jobs på tværs af brancher. Hvis de ledige frem over skal vejledes af deres egen a-kasse, er der risiko for, at de ikke bevæger sig mod andre fagområder, som eventuelt er præget af flaskehalsproblemer. Her var tanken med jobcentrene netop, at de skal anlægge en tværgående helhedstænkning til gavn for både virksomheder og ledige.

LÆS OGSÅ: Tre ud af fire ledere har nu sundhedsforsikring gennem jobbet

Man kan da håbe på, at det er korrekt, at a-kasserne kan bidrage til at sikre et hurtigere match mellem ledige og virksomheder, som mangler arbejdskraft. I så fald skal a-kasserne da blot se at komme i sving. De har jo god kontakt til deres medlemmer og burde styres af medlemmernes behov for hjælp til at søge relevante job. Der er absolut ingen grund til at lave lovgivning om, at a-kasserne skal gøre det, som de selv finder hensigtsmæssigt. Samtidig slipper vi selvfølgelig også for lovgivning, som svækker de kommunale jobcentres indsats og ansvar for beskæftigelsesindsatsen.