Motiverede medarbejdere giver bonus

Virksomheder med stærkt motiverede medarbejdere klarer sig bare bedre. Derfor er det et must for alle ledere at arbejde målrettet med at skabe rammer for motiverede ansatte. Men det må aldrig blive lederens opgave at skabe motivationen for de enkelte medarbejdere – det skal de selv.

Af Bodil Nordestgaard Ismiris, Direktør i Lederne. Klummen er bragt på Finans.dk.

06. februar 2019

Det er jo egentlig så utrolig banalt, at det næppe kan komme bag på nogen. Men lad os alligevel lige for en god ordens skyld starte med at slå det fast med tørre tal: Virksomheder med stærkt motiverede medarbejdere klarer sig langt bedre end virksomheder, hvis ansatte er demotiverede. Det viser Gallups Employee Engagement-undersøgelse med al tydelighed. De virksomheder, der ligger blandt den fjerdedel med de mest motiverede ansatte klarer sig 10 procent bedre på kundeloyalitet, 21 procent bedre på indtjening og har 20 procent højere produktivitet end den fjerdedel af virksomhederne, som har de mindst motiverede ansatte.

Det kræver blandt andet, at lederen ved noget om motivation, så man kan genkende en motiveret eller demotiveret medarbejder. Derudover skal lederen kunne finde ud af at motivere sig selv og dermed være en god rollemodel, og så skal man huske på, at det, der motiverer lederen selv ikke er nødvendigvis er det samme, som motiverer medarbejderne.

Viceadministrerende Direktør i Lederne Bodil Nordestgaard Ismiris

Motiverede medarbejdere tager ansvar, præsterer og skaber arbejdsglæde, mens demotiverede ansatte i bedste fald bare gør det, de er nødt til at gøre. Og i værste fald kan de ligefrem blive destruktive, arbejde imod og sprede mismod. Derfor er det også afgørende for enhver leder, at medarbejderne er motiverede, hvis man vil gøre sig håb om at nå virksomhedens mål – og måske endda mere til. Motivation er en af de vigtigste ledelsesopgaver, og derfor har vi i Lederne netop udgivet en ny motivationsguide til vores medlemmer.

Den gør blandt andet op med myten om, at lederne har ansvaret for at skabe motivationen for sine ansatte. Så ender man bare som en slags ”forælder” for medarbejderne, der omvendt bliver ”børnene” i relationen. Og når medarbejdere bliver behandlet som børn, reagerer de også som børn. De lægger ansvaret fra sig, og det bliver gang på gang op til lederen at finde ud af, hvordan hun kan motivere den enkelte medarbejder. Det er ikke holdbart i længden, og lederen skal i stedet hjælpe medarbejderne med at tage ansvar og motivere sig selv.

LÆS OGSÅ: Lederne skal styre den kunstige intelligens

Det kræver blandt andet, at lederen ved noget om motivation, så man kan genkende en motiveret eller demotiveret medarbejder. Derudover skal lederen kunne finde ud af at motivere sig selv og dermed være en god rollemodel, og så skal man huske på, at det, der motiverer lederen selv ikke er nødvendigvis er det samme, som motiverer medarbejderne. Alle mennesker er forskellige, og vi motiveres af forskellige ting i forskellige livsfaser.

Og så er lederens vigtigste opgave som motivator at skabe nogle rammer i virksomheden, som gør det muligt for medarbejderne at udfolde sig. De skal arbejde mest muligt med de opgaver, de er gode til og kan se en mening med. Det er motiverende i sig selv. Derudover skal lederen hjælpe medarbejderne til at blive klarere på, hvad der egentlig motiverer dem. Det kræver, at lederen er nysgerrig på medarbejderne og tør stille spørgsmål om – og ikke mindst lytte til svarene på – hvad der egentlig motiverer dem. 

Om Bodil Nordestgaard Ismiris

some_bodil2Bodil Nordestgaard Ismiris er administrerende direktør i Lederne, og skriver klummer om arbejdsmarkedsforhold og ledelse.