Manglen på arbejdskraft bør være valgkampens vigtigste emne

Kandidaterne til folketingsvalget bør trykke ”ctrl+alt+delete” på deres hidtidige valgkamp og genstarte med arbejdskraftmangel som det allervigtigste emne på dagsordenen.

Af Henrik Bach Mortensen, Direktør i lederne. debatindlægget er bragt i Børsen den 23. maj 2019.

22. maj 2019

Børsen bragte 13. maj en meget interessant måling, hvor tillidsmænd i Dansk Metal meldte om mangel på arbejdskraft i deres virksomheder på det højeste niveau siden 2014, hvor Metal begyndte at spørge tillidsfolkene om rekrutteringssituationen. Målingen burde i den grad få kandidaterne til folketingsvalget til at trykke ”ctrl+alt+delete” på deres hidtidige valgkamp og genstarte med arbejdskraftmangel som det allervigtigste emne på dagsordenen.

Det bør være en hastesag for det nye folketing at ændre reglerne, så danske virksomheder nemmere og hurtigere kan rekruttere udenlandsk arbejdskraft. Det er alt for svært og omstændeligt i dag.

Henrik Bach Mortensen, Direktør i Lederne

Sandheden er jo, at det er en fuldstændig afgørende forudsætning for alle diskussioner om at udvikle velfærdssamfundet, at erhvervslivet kan levere den økonomiske vækst, som kan finansiere velfærden. Hvis virksomhederne ikke kan finde tilstrækkeligt med kvalificerede hænder og hoveder, taber de danske virksomheder i den internationale konkurrence, og de fremtidige politiske diskussioner kommer ikke til at gå på, hvordan vi kan udvikle velfærdssamfundet, men hvilke dele vi er nødt til at afvikle eller skære ned på.

Fuldstændig ligesom Metals tillidsfolk oplever Ledernes medlemmer også, at det på en række områder er særdeles svært at skaffe arbejdskraft. Og det kræver målrettede initiativer fra det nye folketing og den nye regering, hvis det ikke skal lægge en alvorlig dæmper på dansk økonomi.

For det første er det fuldstændig afgørende, at vi holder fast i den positive udvikling med, at seniorerne bliver længere på arbejdsmarkedet. Politikerne skal både med ord og konkrete initiativer sikre, at det bliver endnu mere attraktivt for seniorer at arbejde så længe, de kan. Og de skal selvfølgelig ikke indføre ordninger, som vil trække raske og rørige mennesker ud af arbejdsmarkedet før den normale pensionsalder.

Derudover bør det være en hastesag for det nye folketing at ændre reglerne, så danske virksomheder nemmere og hurtigere kan rekruttere udenlandsk arbejdskraft. Det er alt for svært og omstændeligt i dag, og konsekvensen er desværre, at andre lande løber med talenterne – til skade for danske virksomheder og i sidste ende Danmark.

Kontaktoplysninger

sku
Søren Kudahl
Pressechef
Mobil: 2338 4211
E-mail: sku@lho.dk

hbm
Henrik Bach Mortensen

Direktør
Mobil: 2491 9957
E-mail: hmo@lho.dk