Måske skal vi arbejde mere hjemme? For familiens, klimaets og effektivitetens skyld

Hjemmearbejdet er gået overraskende fint. Faktisk oplever ikke mindre end 8 af 10 ledere, at hjemmearbejdet har fungeret godt.

18. maj 2020

Af Lars Andersen, arbejdsmiljøchef i Lederne, og Martin Rasmussen, næstformand i HK. Debatindlægget er bragt i Jyllands-Posten og på jyllands-posten.dk den 18.-19. maj 2020.

hjemmearbejde_2
Coronakrisen har vendt op og ned på hele Danmark. Den har påvirket vores arbejdsliv og arbejdsvilkår, og selvom nogle er fortsat ude på arbejdspladsen, har mange arbejdet hjemmefra. På mange arbejdspladser løses betydeligt flere arbejdsopgaver nu digitalt end for blot to måneder siden, og det har været en øjenåbner rigtig mange steder.

Skype-, Zoom- og Teamsmøder afholdt hjemmefra er i øjeblikket dagligdagen for mange, der har skulle eller stadig skal balancere lektiehjælp og arbejde på samme tid. 

Men hjemmearbejdet er – måske som en overraskelse for mange – gået overraskende godt. Faktisk oplever ikke mindre end otte ud af ti ledere, at hjemmearbejdet har fungeret godt, mens tæt på to ud af tre medarbejdere blandt HK’s medlemmer har været og er glade for at arbejde hjemme. Det viser undersøgelser fra henholdsvis Lederne og HK.

Muligheden for større fleksibilitet til familierne kombineret med den sparring og det faglige og sociale fællesskab, man får på arbejdspladsen, giver gevinst for både medarbejder og virksomhed.

Lars Andersen, arbejdsmiljøchef i Lederne og Martin Rasmussen, næstformand i HK

Hjemmearbejde er win-win for familien og virksomheden
Selvom coronakrisen har givet os en masse udfordringer, har den også haft sine fordele. Den har tvunget os til at accelerere den digitale tidsalder ude i virksomhederne og den har vist, at hjemmearbejde fungerer og at man kan regne med, at opgaverne løses – også selvom medarbejderne har været nødsaget til at skifte kontorpladsen ud med hjemmeadressen. Derfor er det heller ikke overraskende, når hver anden leder, ifølge Ledernes undersøgelse, regner med, at hjemmearbejde i fremtiden vil blive benyttet mere, når det giver mening for både medarbejdere og virksomhed.

Et øget brug af hjemmearbejde giver helt nye muligheder for worklife-balancen. Muligheden for større fleksibilitet til familierne kombineret med den sparring og det faglige og sociale fællesskab, man får på arbejdspladsen, giver gevinst for både medarbejder og virksomhed, som i sidste ende kan munde ud i en bedre medarbejdertrivsel, øget effektivitet og bedre balance i hjemmet.

Invester i det digitale område
Når vi allerede nu, inden krisen er ovre, har set de positive effekter af den øgede digitalisering og hjemmearbejdet, er det vigtigt, vi holder fast i de digitale redskaber og de nye måder at arbejde, mødes og samarbejde på. Derfor skal der investeres i den digitale infrastruktur og sikkerhed.

At vi bliver mere digitale har også flere sidegevinster. Det styrker den danske konkurrenceevne og vi sparer tid og transport. Det er ikke blot til gavn for dansk økonomi, men også for klimaet, fordi det giver os mulighed for at omstille til et endnu mere bæredygtigt arbejdsliv end hidtil.

Det er nu, vi skal gribe den unikke mulighed, vi har for at gøre det nemmere og mere accepteret at arbejde hjemme oftere. Det er godt for arbejdspladsernes bundlinje, for det fleksible arbejdsmarked, den enkelte, hele familien og klimaet.

Lad os bruge krisen til at rykke os fremad.

Kontaktoplysninger

Diana Bergenser
Diana Bergenser
Presse- og analysekonsulent
Mobil: 2399 4962
E-mail: dib@lho.dk
Lars Andersen
Lars Andersen
Arbejdsmiljø- og ligestillingschef
Mobil: 2428 2481
E-mail: la@lho.dk