Måltal for børns sygedage kan give flere kvindelige ledere

Det er rigtig positivt, at Københavns Kommune sætter fokus på fordelingen af børns sygedage blandt ansatte. Det er nemlig ofte kvinderne der tager børns sygedage, og det kan være en hæmsko for kvinders karrieremuligheder. 

27. juni 2021

-Af Nanna Simone Jensen, politisk konsulent i Lederne. Bragt i Berlingske den 27. juni 2021.  

Det er en rigtig god idé, at et politisk flertal i Københavns Kommune vil indføre måltal for den kønsmæssige fordeling af børns sygedage blandt de ansatte. Hverken Borgerrepræsentationen eller lederne i kommunen kan blande sig i, hvordan de enkelte ansatte vælger at gøre i deres familie, men det er positivt, at kommunen sætter fokus på emnet.

For Lederne er det en vigtig ambition, at vi i langt højere grad får alle talenter i spil end i dag, hvor kvinder udgør et klart mindretal af landets ledere. Her er det en væsentlig hæmsko, at kvinderne i dag tager en betydeligt højere andel af både barselsorloven og børnenes sygedage end mændene. Alt andet lige giver det kvinderne dårligere muligheder for at gøre karriere, når de er mere fraværende på jobbet end mændene, når de har fået børn. 

Hos Lederne har vi i flere år talt for, at Folketinget skulle øremærke en større del af barselsorloven til fædre, og vi ved, at mænd, som tager længere barselsorlov, også tager en større del af børnenes sygedage. 

Men mens vi venter på nye barselsregler, er det et rigtig godt træk af en stor arbejdsgiver som Københavns Kommune at indføre måltal for ligestillingen. Og vi håber, at andre arbejdspladser vil lade sig inspirere af de københavnske politikere. 
 

Kontaktoplysninger

Søren Kudahl
Søren Kudahl
Pressechef
Mobil: 2338 4211
E-mail: sku@lho.dk
Nanna Simone Jensen
Nanna Simone Jensen
Politisk konsulent
Mobil: 4016 3274
E-mail: nsj@lho.dk