Mit Lederne

Lederne om mangel på faglærte

Lederne om mangel på faglærte: Vend blikket mod her og nu-løsninger, som ligger lige for

Der mangler faglærte i stor stil. I valgkampens sidste uge er der behov for i endnu højere grad at tænke i hurtigt virkende løsninger. Vi skal åbne dørene op for udenlandske faglærte og efteruddanne flere ufaglærte, skriver Nina Christine Andersen og Kim Møller Laursen.

25. oktober 2022

- Af Nina Christine Andersen, uddannelsespolitisk konsulent, og Kim Møller Laursen, beskæftigelsespolitisk chefkonsulent i Lederne.

Der skal handling til, hvis vi vil undgå at mangle faglærte til blandt andet at føre den grønne omstilling ud i livet, tage sig af vores ældre og bygge de boliger, der er så hårdt brug for i de større byer. Men selvom problematikken har været oppe at vende under valgkampen, er den til dels blevet overskygget af den orkan af andre og (tilsyneladende) mere akutte politiske dagsordener.

FH har ellers netop lanceret en analyse der viser, at den faglærte arbejdsstyrke vil skrumpe med 88.000 personer frem mod 2030. Det svarer til cirka 9.000 om året eller cirka 27 om dagen. Problemet skyldes, at færre og færre unge vælger erhvervsuddannelserne til. I de ældre generationer på arbejdsmarkedet har cirka 40 procent en erhvervsfaglig uddannelse, men blandt de yngre generationer er det kun 25 procent.

Det er en dyster udvikling, som vi skal have vendt. Det skal ske dels ved at løfte erhvervsuddannelserne, som de faglærte uddannes fra, dels ved at opkvalificere ufaglærte og dels ved at gøre det lettere for virksomhederne at hente faglærte fra lande uden for EU.

Iværksætteri og ledelse på erhvervsskolerne

Skal det lykkes at få flere faglærte, er der brug for at bygge videre på tidligere reformer og gøre erhvervsuddannelserne mere relevante for unge. Erhvervsskolerne skal sammen med kommuner og virksomheder gøre en ekstra indsats for, at det bliver mere attraktivt at vælge en erhvervsuddannelse. Det skal ske ved, at erhvervsuddannelserne i højere grad brander sig over for de unge som uddannelserne, hvor man rustes til den grønne omstilling. Derudover skal der afsættes midler af til tidssvarende udstyr og undervisning for at øge kvaliteten.

En anden ændring, som kan bidrage til at gøre erhvervsuddannelserne mere attraktive, er at erhvervsuddannelserne i langt større grad skal appellere til de unge, som går rundt med lederambitioner og iværksætterdrømme. Iværksætteri bør fremgå af uddannelsernes formålsparagraf, og der bør samtidig indføres flere iværksætterfag.

Vi skal gøre det lettere for udenlandske faglærte at få job i Danmark. Beløbsgrænsen skal endnu længere ned
Nina Christine Andersen og Kim Møller Laursen, hhv. uddannelsespolitisk konsulent og beskæftigelsespolitisk chefkonsulent i Lederne

Dørene op for udenlandske faglærte

Det er ikke nogen nem opgave at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse, og det vil tage lang tid, inden effekten kan mærkes ude på virksomhederne. Det kan vi som samfund ikke vente på, og nu hvor vi går ind i valgkampens sidste uge, der behov for i endnu højere grad at vende blikket mod de her og nu-løsninger, som ligger lige for.

Derfor skal vi gøre det lettere for udenlandske faglærte at få job i Danmark. Det er politikerne allerede så småt i gang med. Fra 1. december bliver den såkaldte beløbsgrænse sænket midlertidigt til 375.000 kroner fra de nuværende 448.000 kroner. Det er den minimumsløn, en borger fra lande uden for EU skal aflønnes med årligt for at få lov at arbejde her i landet.

Forhåbentligt vil sænkelsen bidrage til at få flere udenlandske faglærte til landet, men hvis det for alvor skal batte, skal politikerne efter valget sætte grænsen endnu længere ned.

Ufaglærte skal efteruddannes

Samtidig skal vi være gode til at gribe de muligheder, som opstår, hvis beskæftigelsen falder og ledigheden stiger, som det ventes at ske de kommende år. I den situation risikerer en større gruppe af ufaglærte at miste deres job.

Det er trist for den enkelte, men det rummer også en mulighed for at komme videre og blive opkvalificeret til et faglært job. Eksempelvis har ufaglærte i dag mulighed for at tage en erhvervsuddannelse inden for et mangelområde og samtidig modtage 110 procent af dagpengesatsen. Det er en særdeles fornuftig ordning, som bør bibeholdes efter valget.

Hvis vi skal undgå at mangle faglærte i stor stil om få år, skal vi tænke både langsigtet i at få flere unge til at vælge en faglig uddannelse og opkvalificere ledige ufaglærte. Og vi skal tænke i hurtigt virkende løsninger som at åbne dørene længere op for udenlandsk arbejdskraft. Frem for alt er det vigtigt at komme i gang med den nødvendige indsats som noget af det første efter valget. Vi kan ikke snakke os ud af problemet.

Nina Christine Andersen

Nina Christine Andersen

Uddannelsespolitisk konsulent

Mobil: 2428 2483

E-mail: nca@lho.dk

Kim_Møller_Laursen_bredformat

Kim Møller Laursen

Beskæftigelsespolitisk chefkonsulent

Mobil:  2428 2466

E-mail: kml@lho.dk