Lederne og Dansk Center for Mindfulness: Unge kan træne mental sundhed med mindfulness

Det er nødvendigt, at unge under deres uddannelse lærer at træne mental sundhed og håndtere forandringer, forstyrrelser og forventninger.

Af Signe Tønnesen Bergman, Chefkonsulent i Lederne, og Lone Overby Fjorback, Centerleder på Dansk Center for Mindfulness. Debatindlægget er bragt i Kristeligt Dagblad.

19. marts 2019

DET ER HELT RIGTIGT tænkt af regeringens stresspanel at anbefale at gøre "livsmestring" til et tema i både grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Gennem livsmestring skal de unge lære at stille sig kritiske over for de mange påvirkninger, der skyller ind over dem fra eksempelvis de sociale medier og forstå betydningen af relationer.

Lederne og Dansk Center for Mindfulness er enige i, at der allerede på uddannelserne er brug for, at unge lærer at håndtere forandringer og forstyrrelser, at træffe valg og fravalg og at håndtere de krav og forventninger, de møder fra sig selv og omgivelserne.

Mental sundhed skal, ligesom fysisk sundhed, trænes og vedligeholdes. Gode vaner skal introduceres tidligt, og mulighed for træning skal være tilgængelig hele livet.

Signe Tønnesen Bergman, Chefkonsulent, og Lone Overby Fjorback, Centerleder

Som repræsentanter for 125.000 ledere ved vi hos Lederne alt for godt, hvor stort et problem dårlig trivsel kan være på arbejdspladserne. Mistrivsel og psykisk betingede sygemeldinger har enorme menneskelige og økonomiske omkostninger. Skal vi have fat om problemets rod, er det nødvendigt at begynde på uddannelsesstederne.

Helt nye tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø viser, at flere unge end ældre på arbejdsmarkedet rammes af angst og depression.

Det på trods af, at unge på arbejdsmarkedet ikke er mere stressede end ældre. De oplever tværtimod et bedre psykisk arbejdsmiljø, bedre ledelseskvalitet og bedre psykisk arbejdsevne.

Når de unge alligevel oftere rammes af angst og depression, tyder det på, at de mangler den fornødne viden og de fornødne redskaber til at håndtere de forandringer og den stress, de - ligesom alle andre - møder.

LÆS OGSÅ: Mindfulness - fra hokuspokus til et respekteret ledelsesredskab

Derfor er det nødvendigt, at unge under deres uddannelse lærer at træne mental sundhed og håndtere forandringer, forstyrrelser og forventninger. Det handler både om konkret viden om stress, om at "være" i en arbejdslignende situation, der kræver planlægning, prioritering og samarbejde, og om at lære at reflektere over egen og andres gøren og laden - også i pressede situationer.

Mental sundhed skal, ligesom fysisk sundhed, trænes og vedligeholdes. Gode vaner skal introduceres tidligt, og mulighed for træning skal være tilgængelig hele livet. Massiv forskning fra blandt andet Dansk Center for Mindfulness viser, at mental sundhed kan trænes med mindfulnessbaseret stressreduktion. Det forbedrer trivslen og nedsætter symptomer på stress, angst, depression og smerter.

Derfor bør der formuleres eksplicitte læringsmål i uddannelsesbeskrivelser og studieordninger i uddannelsessystemet generelt i forhold til stresshåndteringskompetencer.

Det vil på sigt styrke børn og unge, der er den største ressource, vi har. Det vil spare unge for store menneskelige omkostninger, og det vil spare samfundet for udgifter til blandt andet sygedagpenge, behandlinger, vikarer og tabt produktion.

Kontaktoplysninger

Søren Kudahl
Søren Kudahl
Pressechef
Mobil: 2338 4211
E-mail: sku@lho.dk
Signe_Tønnesen_mini_portræt
Signe Tønnesen
Chefkonsulent
Mobil: 2428 2476
E-mail: smt@lho.dk