EU's udfordringer kan løses af offentlige og private ledere

EU bør formelt inddrage de europæiske ledere i den sociale dialog på linje med arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne.

Af Torkild Justesen, direktør i Lederne. Bragt i Altinget den 5. december 2019.

Samarbejdet i EU har skabt velstand, fred og økonomisk vækst gennem de seneste 60-70 år. Fællesskabet har vist sig holdbart gennem årtier med blandt andet kold krig, Murens fald, optagelse af en række tidligere kommunistiske lande og senest finanskrise.

I dag virker udfordringerne ikke mindre. Med skærpet international konkurrence, en aldrende arbejdsstyrke, en forestående Brexit og truende klimaforandringer er der brug for ledere, der kan se fremad, træffe velovervejede beslutninger og tænke på fællesskabets vegne.

Ikke kun på det politiske plan, men også i dagligdagen ude på virksomhederne, i organisationer og offentlige institutioner.

Inddrag de europæiske ledere
Derfor bør EU formelt inddrage de europæiske ledere i det politiske arbejde.

De europæiske ledere har meget at byde ind med. Både når det gælder at løse de udfordringer, EU står over for, og når det handler om at gribe de muligheder, som blandt andet digitaliseringen og globaliseringen byder på.

Torkild Justesen, Direktør i Lederne

I første omgang kan det ske, ved at Europa-Parlamentet følger opfordringen fra den europæiske paraplyorganisation for ledere, CEC, og vedtager en resolution om, at de europæiske ledere skal inddrages i den sociale dialog på linje med arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne.

CEC repræsenterer en million europæiske ledere, blandt dem godt 125.000 medlemmer af Ledernes Hovedorganisation.

De europæiske ledere har meget at byde ind med. Både når det gælder at løse de udfordringer, EU står over for, og når det handler om at gribe de muligheder, som blandt andet digitaliseringen og globaliseringen byder på.

LÆS OGSÅ: EU's udfordringer kan løses af offentlige og private ledere

Derfor er vi også glade for, at EU-Kommissionens næstformand, Margrethe Vestager, på den nyligt afholdte Ledelsens Dag i København anerkendte de europæiske lederes betydning for at løse fremtidens udforinger i Europa.

Klimaudfordringer
En af de væsentligste udfordringer, EU står over for, er klimaforandringerne. Det er allerede i dag et emne, som står meget højt på den politiske dagsorden.

Hvis EU skal nå de klimamål, som er sat politisk, kræver det, at både private og offentlige ledere kommer på banen.

Gennem den europæiske ledersammenslutning kan lederne bidrage til at udbrede kendskabet til bæredygtig ledelse, blandt andet ved at dele eksempler fra virksomheder, som har formået både at skabe større bæredygtighed og øge indtjeningen.

Tilstrækkelig arbejdskraft
En anden stor udfordring for EU handler om at skaffe tilstrækkelig arbejdskraft i et Europa, hvor gennemsnitsalderen stiger.

I Danmark og andre medlemslande mangler virksomhederne allerede arbejdskraft, mens arbejdsløsheden i andre lande er høj.

En af løsningerne er at gøre det lettere at få anerkendt eksamensbeviser fra ét medlemsland i et andet, så EU-borgere lettere kan flytte til et andet EU-land for at arbejde.

LÆS OGSÅ: Vigtigt med bred opbakning til grøn omstilling

Det vil i den grad komme ledere herhjemme til gavn. Alene i den første halvdel af 2019 måtte danske ledere opgive at få besat hvert tiende job, der blev slået op. Det svarer til, at cirka 31.000 job står ubesatte rundt i landet.

Svært at få besat lederjob
Også lederjob er vanskelige at få besat, og der er intet, der tyder på, at problemet bliver mindre i fremtiden.

Derfor er der brug for den europæiske lederorganisation til komme med input til, hvordan man kan identificere ledertalenter og sørge for at uddanne tilstrækkeligt mange ledere.

En vej til at nå det mål er, at flere kvinder med lederambitioner får mulighed for at avancere på de europæiske arbejdspladser.

I mange EU-lande står det værre til med ligestillingen på ledelseskontorerne end herhjemme, og der er i den grad brug for at få mere fokus på emnet.

Det kan blandt andet ske ved at udbrede viden om de forhindringer, som kvinder med lederambitioner møder, og ved at fremhæve kvindelige rollemodeller, som kan skubbe til udviklingen. Her har den europæiske lederorganisation en vigtig rolle at spille.

Digitaliseringens nye muligheder
Udfordringer er der nok af for EU de kommende år. Heldigvis åbner digitaliseringen også nye muligheder, ikke mindst for at udvikle nye bæredygtige forretningsområder.

For danske virksomheder er der gode muligheder i at udvikle bæredygtige og grønne løsninger, der kan eksporteres til resten af verden.

Det kræver dog, at der på virksomheder er ledere, der får muligheder for at drive digitaliseringen og den grønne omstilling.

Derfor ser vi frem til, at Europa-Parlamentet og EU-Kommissionen fremover vil arbejde tæt sammen med de europæiske ledere i CEC om at løfte EU ind i fremtiden.

 

Kontaktoplysninger

sku
Søren Kudahl
Pressechef
Mobil: 2338 4211
E-mail: sku@lho.dk
dib
Diana Bergenser
Presse- og analysekonsulent
Mobil: 2399 4962
E-mail: dib@lho.dk