Ledere tager ansvar i forhold til sexchikane

Ny undersøgelse viser, at praktisk talt alle ledere mener, det er en del af ledelsesopgaven at forebygge og håndtere sexchikane. Og klart flertal mener, der er behov for en ledelsesdebat om, at magt forpligter.

15. december 2020

- Af Lars Andersen, arbejdsmiljøchef i Lederne. Bragt i Avisen Danmark den 15. december 2020.

Der skal ikke herske nogen som helst tvivl om, at lederne har et meget stort ansvar for at forebygge sexchikane på arbejdspladsen. Og lederne skal også sikre, at det håndteres korrekt og professionelt, hvis der alligevel opstår en konkret sag om sexchikane eller andre krænkelser. De spiller en helt afgørende rolle i at skabe den kulturændring, som forhåbentlig kan sikre, at det uvæsen, som sexchikane er, kan blive sparket ud af de danske arbejdspladser.

En ny undersøgelse fra Lederne viser heldigvis også, at lederne tager opgaven på sig. Hele 97 procent mener, det er en del af ledelsesopgaven at forebygge og håndtere problemer med sexchikane. Og de er også meget opmærksomme på et vigtigt aspekt af diskussionen om sexchikane, nemlig magtrelationerne på arbejdspladserne. 7 ud af 10 ledere i undersøgelsen siger nemlig også, at der er behov for en debat i ledelserne om, at magt er et privilegium, der forpligter.

Det siger måske nok sig selv, at magt forpligter, uanset om det så er formel magt i form af en lederrolle, eller det er mere uformel magt i form af den anciennitet eller status, man har på arbejdspladsen. Men det er ikke nødvendigvis noget, man har været så bevidste omkring på alle arbejdspladser. De mange modige kvinder, som har stået frem med personlige erfaringer med sexchikane de seneste måneder, har imidlertid haft den positive effekt, at både sexchikane og magtrelationerne på arbejdspladsen er blevet debatteret ikke bare i medierne, men også på arbejdspladserne.

Det er afgørende, at alle ledere gør sig klart, at de alene i kraft af deres position har et helt særligt ansvar for et arbejdsliv uden chikane og krænkelser. Det gælder både i forhold til altid selv at agere på en ulastelig måde, hvor man er bevidst om sin særlige magtposition i forhold til de underordnede. Og det gælder ikke mindst i forhold til at gå foran for at sikre en god tone og kultur i virksomheden, hvor det altid er ok for den enkelte at sige fra, hvis ens grænser overtrædes.

 

Kontaktoplysninger

Søren Kudahl
Søren Kudahl
Pressechef
Mobil: 2338 4211
E-mail: sku@lho.dk
Lars Andersen
Lars Andersen
Arbejdsmiljø- og ligestillingschef
Mobil: 2428 2481
E-mail: la@lho.dk