Ledere skal have mere viden om handicappede

Handicappede bliver valgt fra, når stillinger skal besættes i både det offentlige og private. Det er trist for de handicappede. Det er også trist og ærgerligt for de virksomheder, som på den måde går glip af kvalificeret arbejdskraft. I en tid med rift om de gode medarbejdere, er det i alles interesse at få så meget talent som muligt med på holdet.

Af Lars Andersen, arbejdsmiljøchef i Lederne. Bragt i Kristeligt Dagblad den 18. september

18. september 2019

Vi har som samfund en bunden opgave: Handicappede skal have bedre muligheder for at få plads på det danske arbejdsmarked.

 

Desværre er det nok meget alment menneskeligt at møde en handicappet, man ikke kender, med tøven. Det gælder også ledere. Den barriere skal vi nedbryde gennem en målrettet og langsigtet indsats. Som beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard udtrykker det over for Kristeligt Dagblad: Fordomme og uvidenhed har været en hæmsko for personer med handicap i årtier, så det er ikke noget, vi løser ved at knipse med fingrene.


Jobcenteret kan på forhånd vurdere, hvordan en ledig passer ind i det pågældende job. Derfor kan jobcentret hjælpe især mindre arbejdspladser med at få afklaret alt det praktiske og administrative arbejde ved at ansætte en handicappet.

Lars Andersen, Arbejdsmiljøchef i Lederne

Lederne på landets arbejdspladser spiller en nøglerolle i at få flere handicappede i arbejde. Blandt andet skal lederne væk fra at se på en ansøgers handicap før alt andet. I stedet skal lederen fokusere på de faglige og personlige kvalifikationer.

 

Der ligger også en stor opgave hos jobcentrene. Jobcentrene kender de ledige og skal blive bedre til at formidle kontakten mellem den handicappede og potentielle arbejdspladser.

 

Jobcenteret kan på forhånd vurdere, hvordan en ledig passer ind i det pågældende job. Derfor kan jobcentret hjælpe især mindre arbejdspladser med at få afklaret alt det praktiske og administrative arbejde ved at ansætte en handicappet.

 

Hvis Jobcenteret udfylder den opgave, har lederne allerede ved den første kontakt med ansøgeren den nødvendige viden om eksempelvis de støtteordninger, virksomheden kan få gavn af, hvis de ansætter en handicappet.

 

LÆS OGSÅ: Drop berøringsangsten over for sygemeldte

 

Hos Lederne støtter vi aktivt et igangværende arbejde, der giver jobcentrene mulighed for at udstyre handicappede med en oversigt over de kompetencer, de besidder samt et ”bevis”, som angiver, hvilke støttemuligheder og kompensationer, kommunen kan stille til rådighed.

 

På den måde kan den viden indgå i den samlede vurdering af kandidaterne, når lederen sidder med en ansøgning.

 

For lederne vil gerne ansætte mennesker, der har forskellige kompetencer. Mange handicappede har eksempelvis erfaring med at løse akut opståede problemer i deres dagligdag og med at være arbejdsgivere for deres personlige hjælpere. Det skal den handicappede jobsøger gøre klart for potentielle arbejdsgivere. Og det skal lederne bliver bedre til at se værdien af.

Kontaktoplysninger

Lars Andersen
Lars Andersen
Arbejdsmiljø- og ligestillingschef
Mobil: 2428 2481
E-mail: la@lho.dk

Morten_Bonde_Pedersen_mini_1
Morten Bonde Pedersen

Pressekonsulent
Mobil: 2948 4086
E-mail: mpe@lho.dk