Ledere kan ikke stikke hovedet i busken, når stormen raser

Erhvervsledere kan ikke længere blot have fokus på bundlinjen, men skal træffe beslutninger ud fra, hvad der er bedst for omverden. Det er ikke altid en simpel opgave, især ikke i den aktuelle situation med krigen i Ukraine. 

22. marts 2022

-Af Bodil Nordestgaard Ismiris, administrerende direktør for Lederne. Bragt i Berlingske den 22. marts 2022.

Krigen i Ukraine har kastet lys på danske topledere.  Omverdenen vil have svar på, hvad virksomheder som Carlsberg, Novo, Jysk, Lego og mange andre gør med deres aktiviteter i Rusland. ”Ingen kommentarer” duer ikke længere som et svar. Der skal konkrete udmeldinger og gode forklaringer på bordet. 

Erhvervsledere er en vigtig del af samfundet, og derfor er det ikke længere nok, at en leder kun har fokus på bundlinjen. En god leder skal også træffe beslutninger ud fra, hvad der er bedst for omverdenen, og stå på mål for dem. Det er langt fra en simpel opgave, især ikke i den aktuelle situation, hvor vi alle er berørte af krigen og et flertal ønsker skrappe sanktioner mod Rusland. 

Allerede i løbet af krigens første uger har vi set danske ledere tage ansvar og gå længere end de politisk vedtagne sanktioner. Det er ikke nødvendigvis nogen nem beslutning. Derfor er der al mulig grund til at rose de ledere, som har udvist det mod.

For de fleste virksomheder er det det eneste rigtige at lukke sit russiske engagement. Men hvad med Novo, der sælger livsvigtig medicin på det russiske marked? Eller hvad med Carlsberg og andre virksomheder, der risikerer at deres russiske aktiviteter bliver nationaliseret, hvis de ikke selv vil drive dem videre?

Det er en uhyre kompleks virkelighed, lederne skal navigere og kommunikere i samtidig med, at de skal tage ansvar for virksomheden.

Der findes ingen undskyldning for ikke at undersøge forholdene i lande, som virksomhederne engagerer sig i, og tage stilling til, hvad man som leder vil

Bodil Nordestgaard Ismiris, administrerende direktør for Lederne

Krigen i Ukraine finder forhåbentligt snart sin afslutning, men det betyder næppe, at lederne på landets virksomheder kan nøjes med kun at koncentrere sig om forretningen. For vi må desværre nok regne med, at nye kriser og nye etiske dilemmaer støder til.

Vi lever i urolige tider med tiltagende klimaproblemer og øgede flygtningestrømme, mens antallet af demokratiske lande falder, og risikoen for konflikter øges. Derfor må ledere forholde sig til, hvad der er det rigtige at gøre, når en virksomhed gerne vil eksportere eller samarbejde med partnere i lande med totalitære regimer eller i lande med aggressiv fremfærd over for nabolande?

På den ene side kan en dansk virksomheds engagement i et land være med til at åbne for en politisk dialog, der kan påvirke det pågældende land i en demokratisk retning. Samtidig kan en dansk ledet virksomhed være med til at forandre ledelseskulturen i et samfund med stærke hierarkier, høj grad af nepotisme og udstrakt korruption.

På den anden side kan det virke som en håndsrækning til et totalitært og undertrykkende styre, hvis en dansk virksomhed engagerer sig i et land, som overtræder de internationale spilleregler.

Der findes ingen nemme svar. Men der findes heller ingen undskyldning for ikke at undersøge forholdene i lande, som virksomhederne engagerer sig i, og tage stilling til, hvad man som leder vil.

Det er mit håb, at vi er på vej ind i en tid, hvor ordentlighed bliver en højt værdsat dyd for ledere. Og hvem ved, måske vil vi om nogle år se tilbage på den tragiske krig i Ukraine som startskuddet til en tid med mere bæredygtig ledelse.

Kontaktoplysninger

Morten_Bonde_Pedersen_mini_1
Morten Bonde Pedersen

Pressekonsulent
Mobil: 2948 4086
E-mail: mpe@lho.dk