Lægen bør vurdere hvem der kan trække sig tidligt tilbage

Det er ikke en god løsning at give bestemte grupper på arbejdsmarkedet ret til tidlig pension uden skelen til deres helbred, mens andre grupper kan være reelt nedslidte uden samme ret.

20. september 2020

- Af Kim Møller Laursen, analysechef i Ledernes Hovedorganisation. Bragt i Jyllands-Posten den 20. september 2020.

Danskere, der er slidt ned af at arbejde, skal have mulighed for at trække sig tidligt tilbage. Mennesker, der har ydet en indsats på jobbet gennem en årrække, fortjener en værdig afsked med arbejdsmarkedet. De bør ikke tvinges gennem langtrukne og ressourcekrævende forløb i jobcentret. Men regeringens udspil om tidlig pension til danskere, der har været på arbejdsmarkedet i mindst 42 år, er ikke den rigtige medicin til de nedslidte. Ordningen rammer simpelthen skævt. Man kan sagtens være rask og rørig, selv om man har arbejdet i 42 år. Og man kan være nedslidt, selv om man kun har arbejdet i 35 år.

Derfor bør politikerne fastholde, at mennesker, der føler sig nedslidte, skal gennemgå en sundhedsfaglig vurdering af, om de skal have mulighed for at trække sig tidligt tilbage.

Løsningen er ikke at give bestemte grupper ret til tidlig pension helt uden skelen til deres helbred. Det er ikke en retfærdig løsning. Slet ikke over for de mennesker, som er nedslidte, men ikke opfylder kriterierne for tidlig pension.

Kim Møller Laursen, analysechef i Ledernes Hovedorganisation.

Med etableringen af seniorpensionsenheden har politikerne sikret, at nedslidte tilkendes seniorpension ud fra ens kriterier på tværs af landet og uafhængigt af økonomiske hensyn.

Vi har allerede ordninger, som er indrettet efter at støtte nedslidte. Det gælder blandt andet førtidspension og den nye seniorpension. Tallene viser, at de har opfanget et kraftigt stigende antal 60-64 årige i de seneste år. Der er også fortsat mulighed for at gå på delpension, og seniorer har fået meget bedre muligheder for hurtigt at komme i fleksjob på deres nuværende arbejdsplads. Endelig indeholder en lang række overenskomster mulighed for kortere arbejdstid og ændrede arbejdsopgaver.

Uanset, hvor mange der får tilkendt førtidspension eller seniorpension, er det stadig relevant at diskutere, om der er nedslidte, som ikke får den nødvendige hjælp via de eksisterende ordninger. Men løsningen er ikke at give bestemte grupper ret til tidlig pension helt uden skelen til deres helbred. Det er ikke en retfærdig løsning. Slet ikke over for de mennesker, som er nedslidte, men ikke opfylder kriterierne for tidlig pension.

Kontaktoplysninger

Søren Kudahl
Søren Kudahl
Pressechef
Mobil: 2338 4211
E-mail: sku@lho.dk

Kim_Møller_Laursen_mini_portræt
Kim Møller Laursen
Analysechef
Telefon: 2428 2466
E-mail: kml@lederne.dk